dinsdag 9 juni 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief vervolg toezeggingen gebrek transportcapaciteit elektriciteit

Kamerbrief vervolg toezeggingen gebrek transportcapaciteit elektriciteit
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen die zijn ingezet om de problemen rondom netcapaciteit te verlichten.
Lees verder

Kamerbrief marktbarometer Slimme Meter 2019
Minister Wiebes deelt de resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar het gebruik van de slimme meter.
Lees verder

Kamerbrief uitkomst evaluatie wet tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer het evaluatierapport over de Wet betaaltermijnen grote bedrijven.
Lees verder

Kamerbrief over strategie en voortgang brede publieksaanpak klimaat
Lees verder

Aanbieding advies SodM urgentie benutten nieuwe inzichten versterking Groningen
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat de urgentie van het benutten van nieuwe inzichten bij de versterkingsopgave in Groningen benadrukt.
Lees verder

Kamerbrief voortgang landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade, waaronder de start van de Commissie Mijnbouwschade per 1 juli 2020.
Lees verder

Aanbieding agenda Raad voor Concurrentievermogen over herstel Europese economie 12 juni 2020
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de agenda van de informele videoconferentie met EU-ministers van interne markt en industrie op 12 juni 2020. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Agenda Raad voor Concurrentievermogen over herstel Europese economie 12 juni 2020
Staatssecretaris Keijzer beschrijft de onderwerpen en Nederlandse inzet voor de informele videoconferentie met EU-ministers van interne markt en industrie op 12 juni 2020.
Lees verder

Kamerbrief over toepassing Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid op de Klein Kredieten Corona garantieregeling (KKC)
Staatssecretaris Keijzer biedt de Tweede Kamer de toepassing van het Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid op de Klein Kredieten Corona garantieregeling (KKC) aan als gevolg van de coronacrisis.
Lees verder