maandag 29 juni 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Aanbiedingsbrief bij 3e incidentele suppletoire begroting EZK vanwege Noodpakket bane...

Aanbiedingsbrief bij 3e incidentele suppletoire begroting EZK vanwege Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC
Minister Wiebes biedt de 3e suppletoire (aanvullende) begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan vanwege het Noodpakket banen en economie en de overbruggingsfaciliteit IHC die nodig zijn vanwege de crisis rondom het coronavirus.
Lees verder

Wetsvoorstel 3e incidentele suppletoire begroting EZK vanwege Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC
Wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vanwege het Noodpakket banen en economie en de overbruggingsfaciliteit IHC die nodig zijn vanwege de crisis rondom het coronavirus.
Lees verder

Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 3e incidentele suppletoire begroting EZK vanwege Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC
Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vanwege het Noodpakket banen en economie en de overbruggingsfaciliteit IHC die nodig zijn vanwege de crisis rondom het coronavirus.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over wetsvoorstel 2e incidentele suppletoire begroting EZK vanwege Noodpakket banen en economie
Minister Wiebes stuurt zijn antwoorden op vragen over het wetsvoorstel met betrekking tot de 2e incidentele suppletoire begroting EZK vanwege het Noodpakket banen en economie. Dit gaat over een aanvullende begroting door de crisis rondom het coronavirus. De vragen zijn gesteld door de Eerste Kamer.
Lees verder

Schema Stichting Continuïteit IHC
Schema Stichting Continuïteit IHC.
Lees verder

Kamerbrief over aanvullende Kamervragen bij 3e incidentele suppletoire begroting (IHC)
Minister Wiebes informeert de Eerste Kamer over aanvullende vragen bij 3e incidentele suppletoire begroting (IHC).
Lees verder

Uitstelbrief over de verslagen van de vergaderingen van de klimaattafels en het Klimaatberaad, die al dan niet openbaar zijn gemaakt
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over beantwoording van nadere vragen over de verslagen van de vergaderingen van de klimaattafels en het Klimaatberaad, die al dan niet openbaar zijn gemaakt. Vanwege de benodigde interdepartementale afstemming lukt het niet om de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.
Lees verder

Kamerbrief met een correctie nota naar aanleiding van het Verslag voor de Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM over COVID-19
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer een correctie nota naar aanleiding van het Verslag voor de Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM over COVID-19.
Lees verder

Kamerbrief over regeling Subsidie financiering Vaste Lasten MKB COVID-19
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer een brief over regeling Subsidie financiering Vaste Lasten MKB COVID-19.
Lees verder