donderdag 25 juni 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief benutting gereserveerde netcapaciteit

Kamerbrief benutting gereserveerde netcapaciteit
Minister Wiebes gaat in op de vraag of grote commerciƫle partijen netcapaciteit kunnen reserveren voor nog te starten hernieuwbare elektriciteit projecten zonder deze capaciteit te gebruiken, met als gevolg dat lokale initiatieven belemmerd worden.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over frequentiegebruik slimme meters
Minister Wiebes beantwoordt vragen over de toepassing van slimme meters en over de frequentie waar slimme meters op werken.
Lees verder

Kamerbrief over wijziging Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM over COVID-19
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer een nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging  inzake Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM in verband met COVID-19.
Lees verder

Concept wijziging van de Telecommunicatiewet over Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM over COVID-19
Bijlage 5: concept zoals voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegeven op 13 mei 2020 van wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met informatieverstrekking aan het RIVM.
Lees verder

Nota van verslag over wijziging Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM over COVID-19
BIjlage 1: nota van verslag tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19).
Lees verder

Nota van wijziging over wijziging Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM over COVID-19
Bijlage 2: nota van wijziging tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding van het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19).
Lees verder

Kamerbrief uitvoering stimulering hernieuwbare energie en CO₂-reductie
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen in verband met de stimulering van hernieuwbare energie en CO2-reductie. Hij gaat onder meer in op de openstelling van de verbrede SDE++ in het najaar van 2020.
Lees verder

Kamerbrief over zon op dak: kansen en oplossingsrichtingen
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over kansen en oplossingsrichtingen om energie uit zon op dak te halen.
Lees verder

Uitstelbrief over kabinetsappreciatie op de voorstelen voor een fonds en publieke leenfaciliteit
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over kabinetsappreciatie op de voorstellen voor een fonds voor een rechtvaardige transitie en een publieke sector leenfaciliteit in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie.
Lees verder