maandag 22 juni 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Taakopdracht ambtelijke studiegroep Invulling klimaatopgave Green Deal

Taakopdracht ambtelijke studiegroep Invulling klimaatopgave Green Deal
Informatie over de taakopdracht van de ambtelijke studiegroep Invulling klimaatopgave Green Deal. Dit gaat over bestudering van de gevolgen voor Nederland van de klimaatplannen die de Europese Commissie presenteerde (de Europese Grean Deal).
Lees verder

Kamerbrief over gevolgen crisis rondom coronavirus voor klimaat- en energiebeleid en taakopdracht ambtelijke studiegroep Invulling klimaatopgave Green Deal
Minister Wiebes stuurt een brief over de gevolgen van de crisis rondom het coronavirus voor het klimaat- en energiebeleid, zoals dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. Ook biedt de minister de taakopdracht aan van de ambtelijke studiegroep Invulling klimaatopgave Green Deal. Dit gaat over bestudering van de gevolgen voor Nederland van de klimaatplannen die de Europese Commissie presenteerde (de Europese Grean Deal).
Lees verder

Beantwoording Kamervragen bij 3e incidentele suppletoire begroting Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC
Minister Wiebes beantwoordt vragen van Tweede-Kamerfracties over de 3e suppletoire begroting Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC. Dit is een aanvullende begroting door uitgaven vanwege de crisis rondom het coronavirus.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over 2e incidentele suppletoire begroting EZK
Minister Wiebes beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de 2e incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het Noodpakket banen en economie.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over weren buitenlandse partijen bij overheidsaanbestedingen
Staatssecretaris Keijzer en minister Kaag beantwoorden vragen over de berichten 'VS van plan uit WTO-onderdeel te stappen' en 'Chinese bussen kunnen bij aanbesteding niet worden geweerd'.
Lees verder

Kamerbrief over commerciƫle radio
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer een brief over haar visie op de huidige situatie van de radiosector en de toekomst van de radiosector.
Lees verder

Kamerbrief over kabinetsreactie op advies 'Naar een duurzame economie'
Minister Wiebes stuurt een kabinetsreactie op het advies 'Naar een duurzame economie: overheidssturing op transities' van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).
Lees verder

Kamerbrief kabinetsreactie op 'Monitoring Commissie Corporate Governance Code' boekjaar 2018
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over Kabinetsreactie Monitoringsrapportage boekjaar 2018, Monitoring Commissie Corporate Governance Code.
Lees verder

Kamerbrief over rijksvisie marktontwikkeling voor de energietransitie
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de rijksvisie marktontwikkeling voor de energietransitie.
Lees verder