maandag 15 juni 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over uitspraak Raad van State verjaring mijnbouwschade Limburg

Beantwoording Kamervragen over uitspraak Raad van State verjaring mijnbouwschade Limburg
Minister Wiebes beantwoordt vragen van het Tweede-Kamerlid Beckerman (SP) over een uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de verjaring van mijnbouwschade in Limburg.
Lees verder

Kamerbrief met verslag informele videoconferentie Raad voor Concurrentievermogen onderdeel ruimtevaart 29 mei 2020
Staatssecretaris Keijzer stuurt het verslag van de informele videoconferentie van de Raad van Concurrentievermogen, onderdeel ruimtevaart, op 29 mei 2020. Het verslag is gestuurd naar de Tweede en Eerste Kamer.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over de ondersteuning van mkb-bedrijven tijdens de coronacrisis
Minister Wiebes en Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over de ondersteuning van mkb-bedrijven tijdens de coronacrisis.
Lees verder

Kamerbrief over ontwerpbesluit over regels uitwerking hoofdstuk 14a van de Telecommunicatiewet
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over ontwerpbesluit, houdende regels ter uitwerking van hoofdstuk 14a van de Telecommunicatiewet (Besluit ongewenste zeggenschap telecommunicatie).
Lees verder

Besluit ongewenste zeggenschap telecommunicatie.bvdw
Besluit ongewenste zeggenschap telecommunicatie.bvdw.
Lees verder

Kabinetsappreciatie witboek over Kunstmatige intelligentie
Kabinetsappreciatie witboek over Kunstmatige intelligentie.
Lees verder

Kamerbrief over kabinetsappreciatie Witboek over kunstmatige intelligentie - definitief
Staatssecretaris Keijzer (EZK), Minister Grapperhaus (J&V), Minister Ollongren (BZK), Minister Dekker (J&V) en Staatssecretaris Knops (BZK) sturen de Tweede Kamer de definitieve kabinetsappreciatie over Commissievoorstel COM(2020)65 - Witboek over kunstmatige intelligentie - een Europese benadering op basis van excellentie en vertrouwen intelligentie.
Lees verder

Kamerbrief met stand van zaken Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer mede namens Minister Wiebes over het aflopen van de Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) regeling en de aankondiging van zijn opvolger, de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
Lees verder

Voortgangsbrief 'werken als zelfstandige'
Met deze vijfde voortgangsbrief informeren de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van FinanciĆ«n – Fiscaliteit en Belastingdienst, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de Tweede Kamer over de huidige stand van zaken en de vervolgstappen ten aanzien van de in het regeerakkoord voorziene maatregelen op het gebied van 'werken als zelfstandige'.
Lees verder