donderdag 4 juni 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Wetsvoorstel telecommunicatiewet

Wetsvoorstel telecommunicatiewet
Lees verder

Kamerbrief met Reactie op advies van Bureau ICT-toetsing op programma Digi AT
Minister Wiebes stuurt zijn reactie op het advies van het Bureau ICT-toetsing op het programma Digi AT. Dit gaat over digitalisering van onderdelen van de dienstverlening door het Agentschap Telecom (AT) om klantgerichter, efficiënter en transparanter te werken.
Lees verder

Advies Bureau ICT-toetsing op programma Digi AT
Brief met het advies van het Bureau ICT-toetsing op het programma Digi AT. Dit gaat over digitalisering van onderdelen van de dienstverlening door het Agentschap Telecom (AT) om klantgerichter, efficiënter en transparanter te werken.
Lees verder

Uitstelbrief uitvoering impacttoets effecten Klimaatakkoord op mkb
Minister Wiebes laat weten dat hij een toegezegde impacttoets van de effecten van het Klimaatakkoord op het midden- en kleinbedrijf (mkb) niet op tijd kan laten uitvoeren.
Lees verder

Kamerbrief over Risicorapportage Financiële Markten 2020
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer de jaarlijkse Risicorapportage Financiële Markten van het CPB.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over een mogelijke uitzondering voor Nord Stream 2 op de Gasrichtlijn
Antwoorden van minister Wiebes op de Kamervragen over een mogelijke uitzondering voor Nord Stream 2 op de Gasrichtlijn.
Lees verder

Kamerbrief met aankondiging peildatum in wetsvoorstel investeringstoetsing op risico's voor de nationale veiligheid bij overnames en investeringen
Minister Wiebes informeert de Eerste Kamer over de aankondiging van een peildatum in wetsvoorstel investeringstoetsing op risico's voor de nationale veiligheid bij overnames en investeringen. Eenzelfde brief is ook aan de Tweede Kamer gestuurd.
Lees verder

Kamerbrief met geannoteerde Agenda Energieraad (videoconferentie) 15 juni 2020
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde Agenda Energieraad (videoconferentie) 15 juni 2020
Lees verder

Beantwoording feitelijke Kamervragen Klimaatneutrale energiescenario's 2050
Minister Wiebes beantwoordt feitelijke vragen Klimaatneutrale energiescenario's 2050.
Lees verder