dinsdag 2 juni 2020

Inspecties bij groothandels chemische producten

Inspecties bij groothandels chemische producten
De Inspectie SZW gaat van start met inspecties bij producenten van lijmen, harsen en kitten (LHK) en groothandels chemische producten. De onaangekondigde inspecties zijn gericht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen, en in het bijzonder op blootstelling aan carcinogene, mutagene, reproductietoxische (CMR-) stoffen en sensibiliserende stoffen.
Lees verder

Inspecties dragen bij aan eerlijk, gezond en veilig werk
In 2019 heeft de Inspectie SZW fors ingezet op het bestrijden van oneerlijk werk en arbeidsuitbuiting. De controle op het veilig werken met gevaarlijke stoffen heeft positieve resultaten opgeleverd en er is vooruitgang geboekt met het voorkomen van onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de Inspectie SZW vandaag (14 mei) heeft gepubliceerd. De inspecteur-generaal benoemt in zijn voorwoord dat terugkijken op 2019 in de huidige omstandigheden iets...
Lees verder

Coronarisico bij groentekweker in gemeente Waadhoeke
Bij een groentekweker in de gemeente Waadhoeke (Friesland) heeft de Inspectie SZW geconstateerd dat de RIVM-maatregelen als het gaat om het coronavirus niet goed worden nageleefd. Hierdoor bestaat het risico op verspreiding van het virus. Het bedrijf heeft van de Inspectie een eis tot naleving vanuit de arbowetgeving opgelegd gekregen. Bij het bedrijf werken circa honderd mensen.
Lees verder

Extra aandacht voor thuiswerkende jonge werknemers
Door de coronacrisis wordt een groot deel van de Nederlandse bevolking gedwongen om thuis te werken. Uit onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de mensen die nu meer thuiswerken dat vaker wil blijven doen. Toenemend gebruik van digitale communicatiemiddelen in een werkcontext kan leiden tot meer stressklachten, een verschijnsel dat bekend staat als 'technostress'. Jonge werknemers en werkgevers lijken nog weinig inzicht te hebben in de oorzaken en gevolgen hiervan.
Lees verder