zaterdag 27 juni 2020

DNB: Pensioenfondsen gaan uit van herstel op basis van overrendement

Pensioenfondsen gaan uit van herstel op basis van overrendement
Eind 2019 lag de beleidsdekkingsgraad van 150 pensioenfondsen beneden het vereiste niveau. Zij verwachten uit die tekorten te komen met het rendement dat zij de komende jaren op hun beleggingen verwachten te halen. Dat blijkt uit de herstelplannen die deze fondsen ook dit jaar weer uiterlijk 1 april moesten indienen bij DNB. De berekeningen zijn gemaakt op basis van de standen per 1 januari 2020, waarmee de dalingen van de beleggingen en de rentes als gevolg van de coronacrisis niet zijn meegenomen.
Lees verder