donderdag 18 juni 2020

Controle bij fruitteler in gemeente Zaltbommel

Controle bij fruitteler in gemeente Zaltbommel
De Inspectie SZW, de gemeente Zaltbommel en de politie hebben woensdag 3 juni een inspectie uitgevoerd bij een fruitteler in de gemeente Zaltbommel. Aanleiding voor de controle is een melding over mogelijk onveilig vervoer van werknemers. Zij wonen in vakantieparken en worden door een uitzendbureau met busjes vervoerd naar de kwekerij waar zij werken.
Lees verder

Inspectie SZW controleert arbozorg in garagebedrijven
De Inspectie SZW gaat bij garagebedrijven controleren of zij voldoen aan arbowetgeving. Het gaat erom dat bedrijven kunnen laten zien dat zij gezondheids- en veiligheidsrisico's in kaart hebben gebracht in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en dat zij een plan hebben gemaakt om werknemers te beschermen. Bovendien zijn werkgevers verplicht om een basiscontract af te sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts.
Lees verder

Zevendaagse werkweken bij aspergekweker
De Inspectie SZW heeft de werkzaamheden bij een aspergekweker in Noord Brabant tijdelijk stilgelegd. De 44 werknemers blijken al zes weken lang iedere dag asperges te steken, terwijl zij tenminste recht hebben op de wettelijke rusttijd. Ook blijkt dat de aspergestekers zo'n 8 tot wel 14 uur per dag werken.
Lees verder

Signalen zorgfraude 2019
Bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) zijn vorig jaar 613 signalen over zorgfraude verzameld door de partners in het knooppunt. Dat is een stijging van 10 procent ten opzichte van 2018, toen ging het om 558 signalen. De stijging komt vooral door het toegenomen aantal signalen van gemeenten, aangezien steeds meer gemeenten zich bij het IKZ aansluiten. De signalen gaan over 526 zorgaanbieders. Over 77% van hen kwam er in 2019 voor het eerst een signaal binnen. Dat staat in het rapport...
Lees verder