dinsdag 9 juni 2020

Commissie Mijnbouwschade gaat 1 juli van start

Commissie Mijnbouwschade gaat 1 juli van start
Vanaf 1 juli 2020 kunnen mensen die vermoeden schade te hebben als gevolg van mijnbouwactiviteiten zich wenden tot de Commissie Mijnbouwschade. Over mogelijke schades ten gevolge van gaswinning uit kleine gasvelden en gasopslag kan de commissie vanaf 1 juli een advies uitbrengen. Burgers met schade aan hun woning en micro-ondernemingen met schade aan hun pand kunnen de schade melden bij de commissie. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd ook schades ten gevolge van zoutwinning bij de commissie kunnen worden gemeld. Tenslotte lopen er gesprekken met de aardwarmtesector (geothermie) en worden gesprekken met rechtsopvolgers van de voormalige steenkoolwinning opgestart. Die gesprekken moeten er toe leiden dat de commissie eind dit jaar ook een advies mag uitbrengen over mogelijke schade ten gevolge van mijnbouw in deze sectoren. Tot die tijd kan de commissie helpen de juiste route te volgen bij het melden van deze schades.
Lees verder