maandag 4 mei 2020

Statiegeld op kleine plastic flesjes voor minder zwerfafval

Statiegeld op kleine plastic flesjes voor minder zwerfafval
Op kleine plastic flesjes geldt vanaf 1 juli 2021 statiegeld. Per flesje ( 1 liter) blijft het 25 cent. Milieu & ruimte
Lees verder

Provincie Zeeland geeft mkb-vouchers voor verduurzaming uit
De Zeeuwse provinciale ontwikkelingsmaatschappij Economische Impuls Zeeland geeft weer vouchers uit voor Zeeuwse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) die innovatieve plannen hebben op het gebied van circulaire economie of energietransitie. Milieu & ruimte
Lees verder

Consultatie over Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet
Het ministerie van Landbouw bereidt de conceptwet Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet voor. De regeling vult de Omgevingsregeling aan met de meer uitvoeringstechnische en administratieve onderdelen en met enkele vrijstellingen die nodig zijn voor de toepassing van de Aanvullingswet natuur en het Aanvullingsbesluit natuur. Milieu & ruimte
Lees verder

Werkgevers krijgen hogere bbl-vergoeding
Bedrijven in de metaal-elektrobranche die studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in dienst hebben, krijgen fors meer subsidie. Economie & onderwijs
Lees verder