donderdag 7 mei 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

BDX-9008/31048386: Aankondiging van een wijziging A15 Maasvlakte - Vaanplein (MaVa) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Windpark Hanze - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vormgevingsdiensten - Da Vinci college (aanbestedende dienst)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Beveiligingsdiensten NS - NS Groep N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

OW.25803-1 Renovatie gemaal de Murk - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vrijwillige transparantie inzake levering amoxicilline tabletten vooraf - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Herinrichting Bomenwijk te Waddinxveen - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-03-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B | Procedure:...
Lees verder

Liftonderhoud diverse gebouwen - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

E-dienstauto's voor dienstritten - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4, NEDERLAND NL |...
Lees verder

GEWIJZIGD Ik Ben Drents Ondernemer - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Uitzendkrachten - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

31151096 - Cateringdienstverlening t.b.v. Concerndienstverlener FMH - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Nieuwbouw Vroondaal - Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-06-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

Onderhoud gazons Doesburg & Lochem 2020, besteknummer: CB-BR-2020-01 - Circulus-Berkel B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Verkiezingsdrukwerk - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onkruidbeheersing op verharding Lochem 2020 - Circulus-Berkel B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Achterhoek NL225 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Brandstoffen (in twee percelen) - Gemeente Culemborg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31159376: Het in stand houden van de huidige C-ITS testsites langs de A5, A9 en A16 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Noord-Brabant NL41,...
Lees verder

Aanbestedingsleidraad Gemeente Heerlen voor formele en non formele educatie in het kader van de WEB - Shared Service Center Zuid-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Toegangscontrolesysteem - Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Leveren van tankautospuiten ten behoeve van Veiligheidsregio Fryslân - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

20841 Raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden aan asfalt- en elementenverhardingen, West-Nederland - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Landelijk - Ontwikkeling, productie, levering en installatie van Stationsoutillage - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur tijdelijke krachten voor de teams Vergunnen, Toezichthouden en Handhaven van de gemeenten Maastricht en Sittard-Geleen - Gemeente Heerlen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Accountantsdiensten 2020-2028 - gemeente Schouwen-Duiveland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Beeldmateriaal 5 - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering, installatie, monitoring en onderhoud zonnepaneleninstallatie - Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering horeca gerelateerde groothandelartikelen Twentebad - Gemeente Hengelo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gebruiksonderzoeken Websites - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Eindejaarsgeschenken 2020-2024 - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Regio Randstad Zuid - Renovatie Bruggen Gouda K-006308 - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-05-2020...
Lees verder

BZ EA Afdrukvoorziening inclusief dienstverlening - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landmeetkundige diensten en BGT metingen DOWR - Gemeente Deventer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Overijssel NL212,...
Lees verder

1-W-06677-19: Tijdelijke huisvesting school Park Zestienhoven fase 2. Het ontwerpen en plaatsen van 16 klaslokalen en een gymzaal voor het tijdelijk (gedurende max. 10 jaar) huisvesten van een twee scholen in de wijk Laag-Zestienhoven - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur machines en machinisten t.b.v. bomenploeg, gemeente Apeldoorn 2020 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud meetapparatuur "Uitfaseringsovereenkomst installed base" - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voorbereidende diensten Herinrichting Essche Stroom - Waterschap De Dommel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktverkenning Vervanging volledig geautomatiseerde fluorescentiemeters (ELISA-readers) en de levering van testkits/assays ten behoeve van de neonatale hielprikscreening - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Laboratoriuminstrumenten,...
Lees verder

VWS - EA - Bouw mee aan een duurzaam MDT - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Civiele- en cultuurtechnisch groot onderhoud-, renovatie-, en nieuwbouwprojecten - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bedrijfskleding Buitendienst - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering (semi) ondergrondse containers, elektronica en plaatsing - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Marktconsultatie Repro- en Drukwerk gemeente Venlo 2020 - Gemeente Venlo
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Drukwerk en...
Lees verder

200002GSD Aanschaf diverse Bedrijfsvoertuigen Gemeente Sliedrecht - Gemeente Sliedrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A, NEDERLAND...
Lees verder

Marktconsultatie ICT voor Stichting IKZ - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-05-2040 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

parkeertoezicht 2020 - 2025 gemeente Waadhoeke - Gemeente Waadhoeke
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Data collection plan for the Ayeyarwady delta in Myanmar - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-W-07542-20: Aanbesteding - Asbestsanering Museum Boijmans van Beuningen - Museumpark 18 te Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DSO compliant VTH systeem - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31146531: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van havens aan de Westerschelde - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-05-2020...
Lees verder

Stichting Het Rhedens - EOA Schoonmaakonderhoud - Regionale Scholengemeenschap Het Rhedens voor Lyceum Havo Mavo Vbo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Fysieke beveiligingsdiensten - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-06-2020 | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Metrologische Vakexperts - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanleg warmtetransportleidingen tbv "WarmtelinQ" - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Datavisualisatietool - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering en Onderhoud Leidingbuigmachine - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Meubilair - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Meubilair
Lees verder

Light-as-a-Service in Reyeroord te Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Buitenverlichting
Lees verder

Applicatie financiële administratie - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

e-HRM/SA-systeem - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 06-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervanging Research Information System (RIS) - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 07-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder