zaterdag 30 mei 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

1-D-32953-19: Frisse Scholen Toets - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regelbeheer voor het Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ontwerpdiensten t.b.v. herontwikkeling huisvesting Hilversum - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

31149680: Het meerjarig in stand houden van de sluiscomplexen Weurt en Heumen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

POP3 Hydrologische maatregelen Rottige Meente - Actief visstandbeheer - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-07-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Friesland NL126, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding Zonnepanelen - Gemeente Middelburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND...
Lees verder

Brokerdiensten inhuur ICTAR - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

Herhuisvesting iederz Groningen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-06-2020...
Lees verder

Aanbesteding routevervoer Zeeuws-Vlaanderen - Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Wijkcoach Huiselijk Geweld - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Email Service Provider - UWV
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software voor e-mail
Lees verder

Servicepunt Duurzame Energie - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding leerlingenvervoer - Gemeenten Barneveld, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel - Regio Food Valley
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

Service Level Agreement preventief en correctief E&B onderhoud (Elektrotechnische installaties, Bouwkundige faciliteiten) - Vattenfall N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Herinrichting Kaldenkerkerweg Tegelen - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421 |...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - ASAP ERTMS - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud bomen - boomziektes en dierplagen - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verwijderen van vet-, olie- en verfsporen op de weg (bij calamiteiten) - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Vergunningverlener (1.5 FTE), vanaf juli 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior Vergunningverlener (0.6 FTE), vanaf juli 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior Vergunningverlener (0.3 FTE), vanaf juli 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Kassasystemen t.b.v. de Dienst Justitiële Inrichtingen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Toegang Sociaal Domein - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Proficiency testen Accreditatie Dactyloscopie - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie Zonneweide Jaagweg - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-09-2021 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst auditdiensten Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Metro en Tram
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onafhankelijk Indicatieadvies Wmo - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Uitvoering Nieuwbouw Kindcentrum De Stappen in Wouw - Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant NL411 |...
Lees verder

Bouwen en leveren van een peilvaartuig - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding voor 'inhuur personeel' (personeel niet in loondienst/ PNIL). - Gooise Scholen Federatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vormgevingsdiensten - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

European tender Banknote Visualization Software - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Projectmanager ontwikkeling gebied Prins Alexander (senior), cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Reactor - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landeljik - Systeemleverancier CSS voor ERTMS - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Niet merkgebonden tankpassen - GGD Flevoland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-07-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Kantoormeubilair - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Opdrachtverlening personeels- en salarisadministratie en financieel systeem - Stichting Archipel voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Enterprise Architecture Oplossing - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Repressief Informatiesysteem VRGV en VRF - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Logistieke dienstverlening bij verwerking monostromen afval - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder

31149727: Meerjarig onderhouden van tunnels in de regio's West Nederland Noord/Midden Nederland, West Nederland Zuid en Zee & Delta - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandverzekering gemeentelijke gebouwen gemeente Roosendaal 2020 - Gemeente Roosendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Stichting Paleis Het Loo, Nationaal Museum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie t.b.v. de aanbesteding vervanging bewakingsmonitoren UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Patiëntenbewakingssysteem
Lees verder

Marktconsultatie tbv inhuur Projectleider voorbereiding (geconditioneerde) opslag en verhuizing - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Advies inzake bedrijfsvoering...
Lees verder

Klant Contact Center GGD GHOR Nederland - Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

TankAutoSpuit - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Studentenhuisvesting TU/e - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktverkenning Wet Inburgering, Samenwerkende gemeenten in de Achterhoek - Gemeente Oude IJsselstreek
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2050 | Plaats van uitvoering: Achterhoek...
Lees verder

Marktconsultatie Impact Maatwerk Armaturen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-01-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Touchscreens Stichting Trinamiek - Stichting Trinamiek, stichting voor katholiek, openbaar en algemeen-bijzonder primair en voortgezet onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Natuurtechnisch maaien gemeenten Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Warme- en koudedrankenautomaten - RET N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Zorginkoopbeleid Menzis Zorgkantoor 2019-2023 - Menzis Zorgverzekeraar
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Organiseren en uitvoeren van rijopleidingen - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Concessie logistieke dienstverlening Douanecontroleloodsen Rotterdamse haven - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond...
Lees verder

Beheer, onderhoud, doorontwikkeling/vernieuwing van de website ROC Midden Nederland - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vendor Management Systeem - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Warme Drankenautomaten - Veiligheidsregio Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

15164 | Vervangen beveiligingsinstallaties fase 1 PI Almelo, locatie Karelskamp te Almelo - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Twente NL213 | Procedure:...
Lees verder

Ontwikkeling CoronIT - Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Maaien bermen en sloten - Gemeente Westerveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133, NEDERLAND...
Lees verder

Concessie Zonneweide Lanakerveld - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Validators for trams and busses GVB - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud en Vervanging Veiligheids- en Beveiligingsinstallaties - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Afvalwaterpersleiding 2.0 (AWP 2.0) - Persstation Moerdijk - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

RMN - Brandstofpassen - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-07-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Distribution Automation - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

CT scanners UMC Utrecht - Universitair Medisch Centrum Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Management Development Programma - Landstede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dienstenopdracht Sluizencomplex Kornwerderzand en Vismigratierivier - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

W005-bestel- en betaalapplicatie studenten - Stichting ROC West-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

CCTV en inbraakalarmsysteem - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktverkenning "Systeem Vernieuwing Werk & Inkomen - Gemeente Amsterdam, afdeling ICT
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Telefonie - Gemeente Midden-Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging Dental Trainers ACTA - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Enquête Veiligheidsmonitor - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Kantoorautomatisering Omroep Brabant - Omroep Brabant Mediafaciliteiten C.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Collectief Oost Groningen en Noordenveld, Tynaarlo - Levering duurzaam aardgas 2021 - 2024 - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Realisatie nieuw- en verbouw van G. Th. Rietveldschool in Badhoevedorp - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Vervanging ICT Infrastructuur - Gemeente Tynaarlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

P-verwijdering RWZI Gieten - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ontwikkelaar Full Stack voor Huishoudboekje en Virtueel Inkomsten Loket - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 29-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL,...
Lees verder