zondag 3 mei 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Maaiwerkzaamheden DZB Leiden A06.68.2020 - Servicepunt71
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder