donderdag 28 mei 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Training Public Affairs en Netwerkregie - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Meet- en monitoringssysteem Ommelanderzeedijk (Delfzijl-Eemshaven km 27,0 - 38,5) - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31051486: Het exploiteren van een veerverbinding op het Amsterdam-Rijnkanaal in de gemeente Stichtse Vecht - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Rotterdam CCUS Project Porthos - Basic Design Compressorstation - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Vervangen en onderhouden brandbeveiligingsinstallaties stadskantoor A en B gemeente Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering & onderhoud hekwerken en toegangspoorten - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421...
Lees verder

31160419: Projectbeheersing Twentekanalen fase 2 - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties Helicon Opleidingen - Helicon Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Garantiebestek aanleg groenvoorzieningen N280 Roermond - Provincie Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31146531: Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van havens aan de Westerschelde - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-07-2020...
Lees verder

Marktconsultatie Vervanging fietsregistratie systeem - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Parkeerregulatieapparatuur
Lees verder

Containers - Alliander N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vervanging sprinklermeldsysteem gar. Noord en Lekstraat - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Inhuur Flexibele Arbeidskrachten op basis van een Uitzendovereenkomst t.b.v. Ministeries van EZK, LNV en JenV 2019 - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiƫle Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie "Aansluiting BRP Kadaster 2020" - De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Dagelijks Beheer & Onderhoud Wegen regio Zuid - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

EA Schoonmaakonderhoud en glasbewassing KNAW - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31146425: Ontwerpen en realiseren van oeverwerken Brabantse en Midden Limburgse kanalen G7a - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-07-2020...
Lees verder

Kerstpakketten - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aannemer verbouwing Markdal/Breda - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Duplicaat: Helpdesk Energielabel en Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inhuur inkopers en contractmanagers - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Projectleider ICT & Business schuldhulpverlening, cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Helpdesk Energielabel en Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Offshore Grid NL - Platform and T&I. Location: Hollandse Kust (-noord) (-west Alpha) (-west Beta) - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BZ - Protocollair vervoer - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering elektrotechnische en werktuigbouwkundige materialen en onderdelen - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ledigen kolken - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Netwerkcomponenten - Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Chromebooks - Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

EA Talentmanagement - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Computertoebehoren - Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Desktops - Stichting Professor Dr. Leo Kanneronderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Informatie Beveiliging Testen & Diensten 2020 (IBT&D 2020) - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Huisvuilinzameling - Gemeente Roermond
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Duikwerkzaamheden - Waterschap Hunze en Aa's
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - PCBO Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Optical Biosystems StellarVision - Radboud Universiteit Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem inhuur externe capaciteit en expertise - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie gebiedsontwikkeling Sportcampus NO Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Projectontwikkeling voor...
Lees verder

Taxatiediensten - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

BZK EA Diensten en leveringen voor Sleutels en Cilinders - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Tankautospuiten VRHM - Veiligheidsregio Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

SBIR - Perronrandbeveiliging ProRail - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging van vrijwillige transparantie: Hogeschooltaal - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND...
Lees verder

lediging minicontainers restfractie, gft en pmd - Gemeente De Wolden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 27-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder