woensdag 27 mei 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Herinrichting Hoofdweg Nijeholtpade - Gemeente Weststellingwerf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Customer Relationship Management (CRM) systeem - Stichting Etherreclame
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Intermediair ten behoeve van inhuur externe medewerkers OBP (ondersteunend en beheerspersoneel) - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AV- en broadcast middelen - Grafisch Lyceum Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Universele auto en motorfiets gerelateerde onderdelen, smeermiddelen en banden - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging Digitaal evalueren onderwijs VU - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Europese aanbesteding voor 'inhuur personeel' (personeel niet in loondienst/ PNIL). - Gooise Scholen Federatie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vervanging-Identity en Access Management-applicatie' - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Kindcentrum Bekkerveld - Innovo, Stichting voor Katholiek Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-01-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Europese aanbesteding Onderhoud Watergangen, gemeente Aa en Hunze - Gemeente Aa en Hunze
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-07-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND NL |...
Lees verder

front-end ICT hardware - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-07-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Aanbesteding uitvoerende partijen nieuwbouw Aeres Hogeschool Almere - Aeres
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur/detachering coördinator Geodata - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Interieurbeplanting - Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-07-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31152154: Meerwerk advisering mee- en tegenvallers aanlegprojecten - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding ICT-infrastructuur - Gemeente Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud openbare verlichting Asten en Someren - Gemeente Asten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

W-installaties Verbouwingen - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Onderzoek 'Voorlichting en begeleiding in de eerste en tweede lijn voor patiënten met eczeem of psoriasis ten behoeve van zelfmanagement' - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Selectie Bouwkundige werkzaamheden Nationaal Holocaust Museum Amsterdam - Stichting Hollandsche Schouwburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-06-2020...
Lees verder

Geïntegreerd HRM-FIN systeem ten behoeve van Veiligheidsregio Zeeland - Veiligheidsregio Zeeland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktverkenning warmtevoorziening gemeente Rijswijk - Gemeente Rijswijk
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Andere...
Lees verder

EA Advies- Ingenieursdiensten Project Sud-Ie - Gemeente Noardeast-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Arbodienstverlening - Gemeente Noardeast-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak metrovoertuigen - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Europese aanbesteding WGA Eigenrisicodragerverzekering - Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Dantumadiel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Helmschaal composiet, FM-9000 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Hosting, beheer, onderhoud en verdere ontwikkeling van de corporate website - Stichting Breda University of applied sciences
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Woonrijp maken bedrijventerrein Baanstee Noord - Gemeente Purmerend
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-06-2020...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering Waterschap Drents Overijsselse Delta - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Organisatieadviseur Operational Excellence - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aanleg en Onderhoud Leidingtracé - De Meerlanden Holding N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-06-2020...
Lees verder

Verhuisdiensten Gemeente Tilburg - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant NL412 |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Raamovereenkomst Autolease - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

LOFAR en NAA station Groenonderhoud - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzameling en verwerking van de bron-gescheiden deelstromen - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Warme drankenvoorziening ten behoeve van GGD Hart voor Brabant - GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-08-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

Inzameling en verwerking van de bron-gescheiden deelstromen - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanhangwagens 6 Kn t.b.v. CCT200 SatComTerminal apparatuur - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, KPU-bedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ERTMS L1 en aanpassing VPI Theemswegtracé - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond...
Lees verder

Regio Randstad Zuid - Functiehandhaving Heuvel Kijfhoek - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Nationale aanbesteding digitalisering fotocollectie - Stichting Het Nieuwe Instituut
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

RRN - Vernieuwen herstel baanlichaam L-005092.02 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

City of Literature (vrijwillige transparantie) - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Mechanische onderhoudswerkzaamheden - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

BE-2020.07.1 Maaien van watergangen en bijkomende werken in het landelijk gebied van Oostelijk Flevoland en het stedelijk gebied van de gemeente Dronten - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Advies zorgverzekering Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering trapliften gemeente Hilvarenbeek en gemeente Oisterwijk - Gemeente Oisterwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-04-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Onderhoud bermen en sloten gemeente Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk - Gemeente Oisterwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Noord-Brabant...
Lees verder

Onderhoud flessen t.b.v. ademlucht - Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31158610: Projectbeheersing Midden Nederland Lelystad - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2020 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Dynamisch aankoopsysteem - Baggerwerkzaamheden ten behoeve van Waterschap Noorderzijlvest - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Logistieke denstverlening Mobiele Units - Stichting Bevolkingsonderzoek midden-west
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Zandtankstation Legmeerpolder - GVB Activa B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329,...
Lees verder

Europese aanbesteding voor 'inhuur personeel' in 2 percelen voor Avalex - Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Lokale Maatwerkdiensten Jeugd - Gemeente Rheden - Gemeente Rheden, gemeentehuis
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2020 | Plaats van uitvoering: Gelderland...
Lees verder

Marktconsultatie Dataplatform PO-Raad en VO-raad - Vereniging PO-raad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 26-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten voor...
Lees verder