dinsdag 26 mei 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Raamovereenkomst Kunstwerken waterbeheer HHNK - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Gemeentelijke toegang Jeugdhulp Leidse regio - Servicepunt71
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering Gemeente Brunssum - Gemeente Brunssum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Circulaire sporthal Bredius - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Plannen en roosteren - VISTA college
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Werkkleding & PBM's WVS-groep - WVS-groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Gemalen Beheer voor de Bevelanden en Tholen - Gemeente Kapelle
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342 |...
Lees verder

Bouw circulaire sporthal - Gemeente Gooise Meren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Open Cloud for Research Environments (OCRE) — IaaS+ Cloud Tender 2020 - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

2020023 Raamovereenkomst engineering, groeiplaatsen en planten bomen - Gemeente Schagen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vaste- en mobiele telefonie en bijbehorende diensten - Hogeschool Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Slagmaaien gemeente Bergen op Zoom - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MRO&U Makila 1A2 Engines - Ministerie van Defensie, Commando Luchtstrijdkrachten, Logistiek Centrum Woensdrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-03-2019 | Plaats van...
Lees verder

4-D-02633-19: Constructeur t.b.v. renovatie Museum Boijmans Van Beuningen. - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Lokale Energiestrategie en Transitievisie Warmte HLTsamen - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Softwarepakket Sociaal Domein - Gemeente Borne
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Schoonmaakmiddelen, -materialen en advies - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Aanbesteding technisch beheer en onderhoud werktuigbouwkundig Oost Radboud Universiteit - Radboud Universiteit Nijmegen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, Inkoop Elektriciteit en Aardgas 2021 - 2028 - Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam...
Lees verder

Accountantsdiensten - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Limburg (NL) NL42 |...
Lees verder

Preventief onderhoud regelkasten - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoudsbestek Openbare Verlichting - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud W-Installaties - Gemeente Beek - Gemeente Beek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Selectie, implementatie en onderhoud/beheer van een nieuw Dossier- en registratiesysteem - Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

CAPP Planning & Scheduling - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Onderwijskantoor De Cirkel - HRM-systeem - Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en Regio
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering Gemeente Landgraaf - Gemeente Landgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderzoek 'Ervaringen van vrouwen en huisartsen met betrekking tot de patiëntinformatie/voorlichting en Samen Beslissen bij een blaasontsteking'. - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Het leveren van ondergrondse container systemen en reparatie, onderhoud en keuring - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-07-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Limburg NL422 | Procedure:...
Lees verder

Brandverzekering, gemeente Voorst-2020 - Gemeente Voorst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2020-0142 Vernieuwing Berlagebrug - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

'Ontwikkeling van genormeerde volgtoetsen taal voor het funderend onderwijs in Caribisch Nederland' - IUC-Noord
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor secundair...
Lees verder

Inhuur Senior beleidsadviseur - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Breda - Herstel afwatering 2 viaducten - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten - GR Cocensus
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf FACSymphony-A5 - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Integrale applicatie voor ondersteuning Regie, Wmo en Jeugd - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda - EA Schoonmaak en Glasbewassing - INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Duo+ en Gemeente Uithoorn - EU Aanbesteding schoonmaak en glasbewassing - Gemeente Diemen, Gemeente Uithoorn, Gemeente Ouder-Amstel (DUO gemeenten) (Openbaar Lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Moblie F-35 Hypoxie Trainer - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie MijnOasen - Oasen N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor het ontwerpen van...
Lees verder

31157513: Innovaties in de Kustlijnzorg - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-06-2020 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3 | Procedure:...
Lees verder

Projectbegeleiding voor Funderingsaanpak - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst Naamplaatjes - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, KPU-bedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoudsaanbesteding technische installaties gemeente Bronckhorst - Gemeente Bronckhorst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Schoonmaak - Stichting Orion - Stichting Orion
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanschaf Bijzondere voorrangsvoertuigen ten behoeve van RAV Brabant Midden-West-Noord - RAV Brabant Midden-West-Noord
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud Sportvelden - Gemeente Borne
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Microsoft 365 licenties en aanverwanten - Omgevingsdienst Haaglanden *
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Financieel pakket in SAAS - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

AI 2019-0745 ROK Inzet Verkeersregelaars en coördinatoren - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bodediensten & inbraakalarmopvolging - Meerinzicht
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland...
Lees verder

Digitale handhaving openbare ruimte - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA ICT Hardware voor Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht, handelend onder de naam CVO Groep - "Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht"
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

TV Abonnement tbv de Politielocaties - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwkundig aannemer en installateur - Nieuwbouw Albert Schweitzerschool - Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

BI Specialist- ETL - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Projectmanager GT Print - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Uitzenddiensten 2019 - Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 25-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder