zaterdag 23 mei 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Plaatsen kinderopvang op sociaal medische indicatie - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Marktconsultatie P&C Software - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf Oracle Platformlicenties Melodies 5.0 - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder

Revisie Astandwielkasten Tram - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C,...
Lees verder

Levering kleine bedrijfswagens gesloten voor de gemeente Delft, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf voor Makelaarsuite PinkRoccade - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Fondsbeheerder volgende fase Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) - Stichting Nationaal Energiebespaarfonds
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering Cochleaire Implantaten (CI) en Bone Conduction Devices (BCD) - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Levering en onderhoud VinInslag RDW - RDW
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Service Desk Applicatie - Gemeente Diemen, Gemeente Uithoorn, Gemeente Ouder-Amstel (DUO gemeenten) (Openbaar Lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-06-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering van een Aquilion ONE PRISM Spectraal CT-scanner - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding schoonmaakdienstverlening gemeente De Fryske Marren - Gemeente De Fryske Marren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Leveren, onderhouden en verzorgen Verkoopautomaten - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf zoutstrooiers incl. software - Gemeente Oldenzaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

149224 NU SKOFV Schoolmeubilair - Alfons Ariƫnsschool - Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

QUICKTENDER - meubilair tbv Ceder groep - Stichting Ceder Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AT/2020/13 Marktconsultatie: Grasconversie - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Onderhoud van...
Lees verder

Reconstructie Burgtenbuurt - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van leermiddelen van het Regius College - Stichting Regius College Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocdure voor de levering van ICT Hardware van het Christelijk College Groevenbeek - Christelijk College Groevenbeek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

De Kompanjie - EOA Raamovereenkomst levering bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-07-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Senior adviseur MilieuEffectRapportage, vanaf april 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud en reparatie aan ondergrondse, bovengrondse en afzetcontainers - Gemeente Breda
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Wifi - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

GON-10-19-064-B01 Raamovereenkomst Bouwrijpmaken Stichtsekant te Almere Haven - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Signaleren en karteren mutaties BGT/BAG/WOZ - InkoopcentrumZuid u.a.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422,...
Lees verder

Hydrografische metingen - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Exploitatiedienstverlening Utrechtse zwembaden - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Exotenbestrijding - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICC Mutatiesignalering 2020-2021 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Implementatiemanager schuldendomein (2) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

ICC Mutatiesignalering 2020-2021 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

ICC Mutatiesignalering 2020-2021 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Implementatiemanager schuldendomein - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Inhoudelijk/Functioneel expert voor PGB systeem (1) - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 22-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, Agglomeratie...
Lees verder