donderdag 21 mei 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Ontwikkeling en Bouw van IKC Rijnsaterwoude en Appartementen - Gemeente Kaag en Braassem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-07-2020...
Lees verder

kerstgeschenken VRLN 2020-2024 - Veiligheidsregio Limburg-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bodemcondities landelijk gebied - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

OK-tafels incl. onderdelen - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31109077: Prestatiecontract droog WTBE NN 2021 - 2026 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-06-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

E-depot voorziening voor het stadsarchief Delft van de gemeente Delft. - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: Delft en Westland NL333,...
Lees verder

Learning Management Systeem Hogeschool Rotterdam - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Markconsultatie kantoormeubilair - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Learning Management Systeem Hogeschool Rotterdam - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

aanbesteding verhuiscoordinator - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Atlassian beheer & changes - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AC2 - WACREN CAPACITY 2018 - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Software 2020 inzake Office- en Systemsoftware gemeente Oss - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Marktconsultatie Influent Terwolde - Waterschap Vallei en Veluwe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-11-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leerlingenvervoer Gemeente Ede en Wageningen - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Vulnerability Scanning Software en Pentesting Dienstverlening - SURFmarket B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering dienstkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vooraankondiging dienstverlening ICT t.b.v. werving&selectie Defensie - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Professionele dienstverlening...
Lees verder

CE onderzoek kavels Schiphol Trade Park - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-03-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Drukwerk - Centraal Bureau voor de Statistiek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-08-2020 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, ZUID-NEDERLAND NL4 |...
Lees verder

Levering t/m verwerking van Automatenbekers - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-07-2020 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Handhavingsapplicatie - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

1-L-21322-19: het op afroep en naar behoefte leveren van RVV en niet RVV borden en toebehoren - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering Duurzame elektriciteit vanaf 2021 - Gemeente Wierden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Speciaal meubilair Belastingdienst - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie circulaire basisschool Kameleon - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 10-03-2030 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Afvalmanagement 2021-2025 - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Delta - Administratie - Delta, stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk primair onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoolmeubilair Openbaar Onderwijs gemeente Emmen - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Meanderende Maas - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Bouwen van dijk
Lees verder

Raamovereenkomst 2020-2025 vignole S49 metro - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Onderhoud en ontwikkeling natuurbestek 2020 - 2022 - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Gasappendages - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische apparatuur
Lees verder

Vervanging van lichtmasten en armaturen gemeente Westerkwartier - Gemeente Westerkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Meerjarig beheer en onderhoud verkeersregelinstallaties gemeente Roermond - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zwembad van Tuylpark - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-06-2020...
Lees verder

Personenvervoer over water- West - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Billboards Eindhoven - Eindhoven247 B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Adviseur Constructies Nieuwbouw Kralingse Zoom bouwdeel C - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C | Procedure:...
Lees verder

Adviseur Installaties, Bouwfysica en Brandveiligheid Nieuwbouw Kralingse Zoom bouwdeel C - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Herhuisvesting iederz Groningen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-06-2020...
Lees verder

Applicatie Leerplicht, VSV (RMC-functie) en Leerlingenvervoer - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Citrix-beheer - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Marktconsultatie mobiele blusmonitoren - Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: | CPV: Uitrusting voor...
Lees verder

Leveren en onderhouden van Ambulances - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Het Europees aanbesteden van levering PMD-zakken (en optioneel luierzakken) - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur senior functioneel applicatiebeheerder - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Bouwkundig en Installatietechnisch Adviseur Huisvesting - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU aanbesteding Multifunctionals, Stichting UN1EK - Stichting UN1EK onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Landelijk - Media-diensten - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

RFI - Marktconsultatie in de voorbereiding voor E HRM - Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwprojectmanagement (Raamovereenkomst) - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

(i) Senior Adviseur Klimaatadaptatie - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

EUA Applicatiebeheer en -onderhoud Planningsketen Quintiq GVB - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

specialty ambulances - Ambulance Amsterdam B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Eindgebruiker hardware - Veiligheidsregio Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

besloten Busvervoer - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Moleculaire analyzer en bijbehorende reagens en disposables t.b.v. Covid-19 en overige Virologische en Microbiologische diagnostiek - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Marktconsultatie Bikersaccessoires - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Gelderland NL224 | Procedure: | CPV: Fietshelmen
Lees verder

(f) Senior Adviseur Klimaatadaptatie - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Levering sportinrichting stichting VO Eemsdelta - Eemsdeltacollege
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitvoering van onderhoud E & W installaties in/aan de kantoren Middelburg en Terneuzen - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaak - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Personeels informatie systeem - Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ICT ondersteuning Buitenlocaties (herzien) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2019-0745 ROK Inzet Verkeersregelaars en coördinatoren - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

HULP BIJ HET HUISHOUDEN IJMOND-GEMEENTEN - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-08-2020 | Plaats van uitvoering: IJmond...
Lees verder

ICT ondersteuning Buitenlocaties - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inkoop JEUGD Ambulant & Verblijf Inkoopregio Eindhoven - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Gesloten en Intensief Klinische Jeugdhulp Zuid-Limburg. - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

(h) Senior Adviseur Klimaatadaptatie - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Inkoop WMO Begeleiding en Logeren - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Grondverzet en realisatie recreatieve voorzieningen Oostvaardersplassen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

inhuren van hefmiddelen en hoogwerkers - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WMO Dagbesteding Beschermd Wonen (regio) - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Matlab (wiskundige software) - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Deelname Werkzaak aan DAS www.werkeningelderland.nl - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Onderhoud bos en natuur - Gemeente Ede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

AC2 - WACREN CAPACITY 2018 - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Inburgering - Gemeente Leidschendam-Voorburg
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Inkoop elektriciteit - Inkoopcollectief Drenthe - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering en ondersteuning nieuw VTH systeem op basis van SaaS - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AV- en broadcast middelen - Grafisch Lyceum Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Extern conservator en art handling kunstcollectie Provincie Gelderland - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hosting, beheer, onderhoud en verdere ontwikkeling van de corporate website - Stichting Breda University of applied sciences
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Netwerkinfrastructuur Herzien - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie raamovereenkomst Ingenieursdiensten - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Programmamanagement en ondersteuningsteam Wijk van de Toekomst - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Patient Reported Data (o.a. PROM) - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Renovatie Brandweerkazerne DIRK - Brandweer Amsterdam-Amstelland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Brandverzekering voor Da Vinci College - Da Vinci college (aanbestedende dienst)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ingenieursdiensten - Inkoop Uitvoeringscentrum Vreemdelingenketen (IUC-Vk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Frontend Developer - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Europese aanbesteding inhuur flexibele arbeidskrachten - Stichting Het Nieuwe Instituut
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder