zaterdag 2 mei 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Landelijk - Zonnepanelen op geluidsschermen uitnodiging videoconferentie - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

MJPG Spoor aankondiging marktbijeenkomst - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

MultiMedia Service (MMS) - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Analysis of Valuing Water Showcases - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Design & Construct N236 Reconstructie en Vechtbrug - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-10-2014 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Afroepovereenkomst voor veiligheidsadvies - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering, installatie, monitoring en onderhoud zonnepaneleninstallatie - Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

EA Talentmanagement - De Nederlandsche Bank N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

'Routinematig' hydrobiologisch onderzoek - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Masterplanning - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

16588 | Vervangen BMI, celdeurdrangers en ventilatieluiken en realisatie DIOO in penitentiaire inrichting Achterhoek te Zutphen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Tender Wintrack III Pylons 2019-02 - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31146425: Ontwerpen en realiseren van oeverwerken Brabantse en Midden Limburgse kanalen G7a - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-07-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Wmo-begeleiding voor de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen - Gemeente Amstelveen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-04-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Gemeente Veendam - Europees openbare aanbesteding Verwerking groenafval - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reinigingsbestek rioolgemalen en bergingskokers 2020 - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2020 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Regio Randstad Zuid - Modernisering Heuvelsysteem Kijfhoek K-006002 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-08-2016 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

31151567- Terrein- en groenonderhoud niet-RWS panden - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Voorbereiding Engineering & Construct Contract Trace HOV West-tangent - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud bomen - Gemeente Beek
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Prolander. Accountantsdiensten - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herhuisvesting iederz Groningen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-06-2020...
Lees verder

Drones a.g.v. Coronacrisis - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Vrijwillige transparantie Triux neo Meg systeem - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Qualification System for High Voltage Conductors, High Temperature Conductors (up to 150C) and Optical Ground Wires - TenneT TSO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Contractovername, gemeente Apeldoorn 2020 - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien bermen en onderhoud watergangen - Gemeente Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering gecompenseerd gas - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Schuldhulpverlening en budgetbeheer Applicatie - Gemeente Heerenveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese Aanbesteding voor warme- en koude dranken voorziening - Tweede Kamer der Staten Generaal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering duurzame elektriciteit - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Studenten Informatie Systeem (SIS) - Radiant lerarenopleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Schoonmaak Bussen inclusief logistieke proces - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf voor Makelaarsuite PinkRoccade - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam...
Lees verder

Aanschaf Belastingapplicatie - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie (medische) hulpmiddelen - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Medische...
Lees verder

Levering kraan-haakarm voertuig t.b.v. gemeente Smallingerland - Gemeente Smallingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Wmo Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning Gemeente Rhenen - Gemeente Rhenen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht...
Lees verder

Elektrische deuropeners voor draaideuren (Gemeente Westland en Gemeente Delft) - gemeente Westland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Real Time 3D models and VBS 3D models - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-06-2020 | Plaats...
Lees verder

Lease van elektrisch aangedreven personen- en bestelwagens - Gemeente Middelburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-06-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Uitnodiging tot marktconsultatie Inhuur Onderwijzend Personeel voor Primair Onderwijs - Stichting BOOR
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Haakarmvoertuigen - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering inclusief onderhoud van een Water Transportvoertuig Groot (WTG) Defensiebrandweer - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Gladheid meldsysteem - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie,...
Lees verder

Theater zaalstoelen, - zitbanken en telescooptribunes Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-06-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411 | Procedure:...
Lees verder

Natuurtechnisch maaien gemeenten Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Parallel Boulevard NW - Gemeente Noordwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-02-2019 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Evaluatieonderzoek Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding losse inrichting Terra vmbo en mbo Emmen - Terra
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Applicatiediensten Logius - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: IT-diensten: adviezen,...
Lees verder

FMIS Oplossing - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Incasso diensten - Open Universiteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-10-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Outsourcing HRM en Financiële administratie Omgevingsdienst Rivierenland - Regio Rivierenland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Administratieve software
Lees verder

RFI Communication Solution M-Frigates - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering:...
Lees verder

Onderhoud bomen - Zorgplichtwerken - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Landelijk - Groslijstmethodiek Baanwerkzaamheden 2020 - 2021 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Landelijk - Groslijstmethodiek Conserveringswerkzaamheden 2020 - 2021 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Landelijk - Groslijstmethodiek Kunstwerkherstelwerkzaamheden 2020 -2021 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

aankoop afwasmachines tbv Centrale keuken Maastricht UMC+ - Academisch Ziekenhuis Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

EA Multifunctionals Sivog - Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezetonderwijs in het Gooi
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Senior Java Ontwikkelaar WMO, cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud Sportvelden - Gemeente Borne
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud speeltoestellen en valondergronden in de gemeente Weert - Gemeente Weert
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Conditiemeting gemeentelijke gebouwen - Gemeente Roermond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Midden-Limburg NL422 |...
Lees verder

Netwerk-, Server- en Storageapparatuur - Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie serviceprovider ICT dienstverlening - gemeente Heemskerk - Gemeente Heemskerk
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: IJmond NL323, NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Renovatie RWZI Amstelveen - Stichting Waternet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-05225-19: Levering en exploitatie van laadpalen voor gemeentelijke terreinen en panden - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Provinciale inpassingsplannen en projectleiding bedrijfslocaties Eerbeek - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Informatie Beveiliging Testen & Diensten 2020 (IBT&D 2020) - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie RWZI Houten Ozoninstallatie - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Taxatieapplicatie en objectenbeheer - Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 01-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-06-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33, NEDERLAND NL |...
Lees verder