dinsdag 19 mei 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Architectuurtool - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-12-2029 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Levering strooizout - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nieuwbouw Onderzoeksgebouw op locatie Schoolwerktuinen - Directievoering en Bouwtoezicht - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-05-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

2019-B007 Rooien bomen - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Assessments - Kamer van Koophandel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EuregioRail communicatiestrategie - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2019-0403 SLA Reiniging evenementen en markten - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-01-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Digitalisering Inkomensvoorziening G4 - Vereniging Wigo4it in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Software en...
Lees verder

Digitaal portfoliosysteem FHML - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Catering - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland...
Lees verder

Afval inzameling - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktverkenning 'Exploitatie Stembureau App' - VNG Realisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: | CPV: Diensten in...
Lees verder

10600067147 Openbaar Ministerie Senior Projectleider IT Onderzoeken - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ICT-Hardware - Stichting voor openbaar voortgezet onderwijs van Wageningen en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

HVO 100 brandstof - Provincie Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Gronduitgifte gebiedsontwikkeling Kazerne Kwartier Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421...
Lees verder

10600066714 - OM - Sr. Implementatiecoordinator Straf met Zorg - Openbaar Ministerie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Multi Disciplinair Werken Zeeland & Rijnmond - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-06-2020...
Lees verder

31150261: Raamovereenkomst het Verbeteren en vernieuwen van DVM & OV - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Restauratieve voorzieningen Bedrijfsrestaurant Gemeente Hellevoetsluis - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond...
Lees verder

Beeldrouteringsysteem - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werving en Selectie ten behoeve van Zorginstituut Nederland - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Rapport periodieke afkondiging gegunde opdrachten uit DÁS NWO (Q1/2020) - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

inhuur diverse tijdelijk personeel - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Externe arts inzet t.b.v. beoordeling medisch dossier rijgeschiktheid - Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-07-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Uitgebreide brandverzekering gemeente Borne - Gemeente Borne
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Grondverzet 2020 - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-06-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 |...
Lees verder

De realisatie van de uitbreiding van de kademuur van Access World Terminals in de Kaloothaven te Vlissingen-Oost. - North Sea Port Netherlands N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Geïntegreerd HRM-FIN systeem ten behoeve van Veiligheidsregio Zeeland - Veiligheidsregio Zeeland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Informatiesysteem Sociaal Domein - Gemeente Kerkrade, Raadhuis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Brosssanneringen regio Utrecht - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-07-2020...
Lees verder

Regionaal gemalen beheer Bevelanden en Tholen - Gemeente Kapelle
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Zaan Primair - n-o EU Bouwkundig aannemer en installateur Nieuwbouw Dynamica XL te Wormerveer - Stichting Zaan Primair voor Openbaar Primair en(Voorgezet) Speciaal Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

SAP HANA Infrastructuur - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gemalen Beheer voor de Bevelanden en Tholen - Gemeente Kapelle
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

2020023 Raamovereenkomst engineering, groeiplaatsen en planten bomen - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Regio NoordOost - BBV Wadden 2019 - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Aannemer Verbouwing RBT Centrum Amstel - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Bouwcampus_Gebiedsgerichte Duurzame Energiesystemen en -Infra - Defensieterreinen - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-07-2021 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Concurrentiegerichte dialoog |...
Lees verder

Uitvoering leerstraffen So-Cool en Tools4U ten behoeve van de Raad voor de Kinderbescherming - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Request for information windfarm Duiven & windfarm Zutphen - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Windpark
Lees verder

Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering PMD Zakken - Gemeente Sint-Michielsgestel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

vasteplantenbestek Emmen centrum - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICTU - Openbare EU Aanbesteding schoonmaak en glasbewassing - Stichting ICTU
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme dranken voorziening - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Prolander. Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier Optimalisatie Lettelberterbergboezem - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Consultation Distributed Acoustic Sensing (DAS) - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Geologische en geofysische...
Lees verder

AI 2019-0712 Geotechnische onderzoeken kademuurvernieuwing cluster 3 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

AI 2018-0658 en 0659 Project Bruggen Oranje Loper: Bouwteam vernieuwen 9 bruggen - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-07-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Transportdienstverlening - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

brandverzekering t.b.v. gemeente Kampen - Gemeente Kampen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

De beste dienstverlener voor cameratoezicht en bewakingsdiensten in het kader van leegstandsbeheer voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Wmo Woonruimteaanpassingen - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

diensten tbv internationalisering - IUC-Noord
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Onderhoud & Support ITSM - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Busvervoer Buitencentrum School in bos - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Brandweerkazerne Almelo EU Niet openbaar - Veiligheidsregio Twente
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-06-2020...
Lees verder

Aanbesteding AERIUS 2020 - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding volgens de procedure voor sociale en andere specifieke diensten voor de tijdelijke inhuur van generalisten - Stichting WIJeindhoven
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Renovatie Achter Sint Pieter 200 - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-05-2020...
Lees verder

Verduurzaming onderhoud sportpark Fanny Blankers-Koen - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Onderhoud en reparatie aan ondergrondse, bovengrondse en afzetcontainers - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie visie op toekomst combi/solo - Alliander N.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Volledige of gedeeltelijke...
Lees verder

Vervolg op Aanbesteding PR- en Communicatiediensten TenderNed kenmerk 236003 gepubliceerd op 28-8-2019 - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Aanschaf tractor en versnipperaar - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Herinrichting Hoogkoorplein te Boxmeer - Gemeente Boxmeer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 03-06-2020...
Lees verder

Marktconsultatie Sjabloongenerator - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor ontwikkeling van...
Lees verder

Applicatie Werving & Selectie - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Plannen en roosteren - Hogeschool Inholland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 18-05-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder