vrijdag 1 mei 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Brandverzekering voor Koning Willem I College - Koning Willem I College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Senior WMO-adviseur - cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Ontwerpwedstrijd uitkijktoren ICOON Terneuzen - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Intermediair voor WKR diensten - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten in verband met het...
Lees verder

AI 2019-0521 RAW-raamovereenkomst voor de boomverzorging Weesp - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-01-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

10100035475 - BD/DC - Sr. Projectmanager IAM - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Offerteaanvraag ten behoeve van de Europees openbare aanbesteding Ondersteuning Zelfredzaamheid (OZ) en Ondersteuning Huishouden (OH) - Gemeente Stadskanaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-08-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31126912: Groot onderhoud A6 tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL23,...
Lees verder

Marktconsultatie Kantoormeubilair UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kantoormeubilair
Lees verder

E-learning RADIO - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering van technische artikelen - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Afvalinzameling, compostering en milieustraat gemeente Etten-Leur - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bestek Onderhoud gazon en onkruidbeheersing op verhardingen. - Gemeente Montferland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanschaf Microscoop - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Blussystemen - preventief en correctief onderhoud - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Baggeren, aanleg slibvang en inrichten natuurzone Noordplas Langeraarse Plassen (DIG-11104) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Oost-Zuid-Holland...
Lees verder

Raamovereenkomst levering PVC Rioleringsartikelen - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Nationaal openbare aanbesteding storage-systemen incl. backup-to-tape - Gemeente Zutphen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Leverancier tijdelijke huisvesting Keizer Karel College - Stichting Keizer Karel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Functioneel Applicatie Beheer As a Service - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

dwanginvorderingsdiensten - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening Floréo, VCO De Kring en stichting Samenwerkingsscholen - Vereniging voor Prot Chr Primair Onderwijs op Voorne-Putten Rozenburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AI 2018-0172 Bullebak (brug 149) - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Levering van Standaardprogrammatuur en daaraan gerelateerde Dienstverlening ten behoeve van het ministerie van Justitie en Veiligheid en een aantal publiekrechtelijke instellingen - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Meubilair - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vervanging verkeersregelinstallatie kruising N265 Wilhelminadorp - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Vroondaal - Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-06-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Meubilair - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Releasemanagement en beheer gemeente Midden-Groningen - Inkoop Midden Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Groningen NL113 |...
Lees verder

Accountantsdiensten ISNV - Meerinzicht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europees Openbare aanbesteding leerlingvolgsysteem - Gemeente Oss
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND NL |...
Lees verder

AI 2020-0105 Geotechnische onderzoeken kademuurvernieuwing cluster 2, 4, 5 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Realisatie zonnepanelen op RWZI's - Waterschap Drents Overijsselse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Circulair inrichten - Noorderpoort
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Artificial Intelligence models for the sewage water system in the province Limburg, The Netherlands - Pre-Commercial Procurement (PCP) - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Junior Muskus- en beverrattenbeheerder - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

WAN verbindingen - Stichting Wellant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Publieksvoorlichting Informatie Rijksoverheid (Ea0060) - Ministerie van Algemene Zaken, Dienst Publiek en Communicatie
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-03-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT hardware en mobiele telefoons - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Drukwerk - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Hosting en Infrastructuur Componenten 2.0 (HIC 2020) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Renovatie rwzi Beemster 2e fase - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhouden van de openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Krimpenerwaard - Gemeente Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND...
Lees verder

Leerlingenvervoer - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Afvaldienstverlening schoolbesturen Haarlem en omgeving - Stichting Spaarnesant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Data Scientist Digitaal Zuid-Holland - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Laadobjecten Openbare parkeergarages gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Functioneel beheerder Oracle EBS, cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vernieuwing en verbreding NL-Alert broker - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Leveren Afvalverdichtingswalsen aan Midwaste leden 2020-2024 - Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitvoering van economische missies en evenementen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging gunning - Pre-Commercial Procurement (PCP)Artificial Intelligence models for the sewage water system in the province Limburg, The Netherlands - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure:...
Lees verder

IT Hardware - Erasmus Universiteit Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hoog Specialistische Jeugdhulp inclusief SJSO - Gemeente Amsterdam, Team Inkoop en Contractmanagement Cluster Sociaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Groenwerkzaamheden Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-04-2020...
Lees verder

Levering minicontainers en bijbehorende dienstverlening Teylingen - Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-06-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Inrichting nieuw- en refurbishen bestaand meubilair gemeentehuis Katwijk - Gemeente Katwijk
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding ARCA Anchors - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-02-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Projectleider Privacy en Informatiebeveiliging - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Leerlingenvervoer Deurne, Gemert-Bakel en Laarbeek schooljaar 2020-2021 e.v. - Bizob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme drankenautomaten & ingrediënten - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Zoetwaterfabriek en Collectieve zuivering - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-05-2020...
Lees verder

Raamovereenkomst aankoop drukrioolpompen c.a. en ondersteuning bij onderhoud drukriool - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND...
Lees verder

Raamovereenkomst onderhoud asfaltverharding 2021 - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

VWS - EA - Bouw mee aan een duurzaam MDT - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ontwikkeling Vidente 1.0 - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gezamenlijke Besturen - Inhuur Flexibele Arbeidskrachten: Onderwijzend Personeel en Onderwijsondersteunend Personeel - Stichting Lucas Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding accountant 2020-2027 - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Reconstructie Lange Burchwal - Wijngaardstraat - Gemeente Woerden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

2020026 - Software t.b.v. leerplicht, RMC en leerlingen vervoer - Gemeente Schagen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 30-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321, NEDERLAND...
Lees verder