maandag 4 mei 2020

Maatregelen moeten infraprojecten versnellen

Maatregelen moeten infraprojecten versnellen
Er komen maatregelen om het werk aan wegen, waterwegen, sluizen en kust tijdens de coronacrisis draaiende te houden en waar mogelijk te versnellen. Milieu & ruimte
Lees verder

Kabinet neemt maatregelen voor stikstofaanpak
Het kabinet komt met een breed investeringspakket om in de periode tot 2030 de natuur te herstellen en de neerslag van stikstof te verminderen. Dit biedt perspectief om de vergunningverlening verder op gang te brengen. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, aan de Tweede Kamer. Milieu & ruimte
Lees verder

Subsidies voor laaggeletterde werknemers beschikbaar
Werkgevers kunnen subsidie aanvragen bij 'Tel mee met Taal', het landelijk actieprogramma om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen. De subsidie is bedoeld voor cursussen taal, rekenen en digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige werknemers. In totaal is er ruim 4 miljoen euro beschikbaar, tot een maximumvergoeding van 125.000 euro per aanvraag. Economie & onderwijs
Lees verder

Eerste Kamer neemt Spoedwet Justitie en Veiligheid aan
De Eerste Kamer heeft de Spoedwet, de wet met nieuwe tijdelijke voorzieningen die nodig zijn vanwege de coronacrisis, aanvaard. Regelgeving & Marktwerking
Lees verder