woensdag 20 mei 2020

Kredietregelingen verlengd

Kredietregelingen verlengd
Het kabinet heeft de speciale coronakredietregelingen verlengd.
Lees verder

NOW 2.0: Verlenging en aanpassing tegemoetkoming loonkosten
Een ondernemer die minstens 20 procent omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 opnieuw een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling kent wel een aantal verschillen ten opzichte van de eerdere NOW-regeling.
Lees verder

Reparatie van NOW 1
De NOW-regeling wordt op een aantal punten - overgang van onderneming, seizoenswerk, dertiende maand, accountantsverklaring - met terugwerkende kracht gerepareerd. Ook wordt de datum waarop een aanvraag ingediend kan worden voor het vaststellen van de NOW-subsidie (dus niet het voorschot) verschoven van 1 juni naar 7 september. Vanaf dat moment heeft de werkgever 24 weken de tijd om de aanvraag...
Lees verder

Verlenging Tozo, wel met partnertoets
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor zelfstandigen wordt verlengd met drie maanden.
Lees verder