dinsdag 26 mei 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief Eerste Kamer over Noodpakket 2.0

Kamerbrief Eerste Kamer over Noodpakket 2.0
Ministers Wiebes, Hoekstra en Koolmees en staatssecretarissen Keijzer, Vijlbrief en Van Ark informeren de Eerste Kamer over Noodpakket 2.0.
Lees verder

Overzicht noodmaatregelen coronacrisis
In dit document staan alle uitgavenmaatregelen waartoe het kabinet heeft besloten sinds het uitbreken van de coronacrisis, en alle fiscale maatregelen waartoe het kabinet heeft besloten in het kader van het Noodpakket 2.0.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over uitstellen van klimaatmaatregelen en het bericht dat de CO2-heffing mogelijk wordt uitgesteld
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het uitstellen van klimaatmaatregelen en het bericht dat de CO2-heffing mogelijk wordt uitgesteld.
Lees verder

Kamerbrief over stimulering van energie-coöperaties
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over een subsidieregeling voor stimulering van energie-coöperaties.
Lees verder

Tijdelijke voorzieningen voor de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de uitbraak van COVID-19
Lees verder

Kamerbrief over voorstel van rijkswet houdende tijdelijke voorzieningen voor de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de uitbraak van COVID-19
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over het voorstel van de rijkswet houdende tijdelijke voorzieningen voor de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de uitbraak van COVID-19.
Lees verder

Kamerbrief Toekomstige groei wind op zee
Minister wiebes stuurt de Tweede Kamer een Kamerbrief over de toekomstige groei van windenergie op zee.
Lees verder

Tijdelijke voorzieningen voor de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de uitbraak van COVID-19
Lees verder

Kamerbrief actuele cijfers handel Verenigd Koninkrijk 2019
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over actuele cijfers over de handel met het Verenigd Koninkrijk in 2019.
Lees verder