vrijdag 22 mei 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over de werking van economische steunmaatregelen COVID-19

Beantwoording Kamervragen over de werking van economische steunmaatregelen COVID-19
Antwoorden van staatssecretaris Keijzer op de Kamervragen over de werking van economische steunmaatregelen COVID-19 virus.
Lees verder

Kamerbrief Noodpakket banen en economie 2.0
Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiƫle ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiƫn en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het pakket aan de Tweede Kamer aangekondigd. Deze maatregelen volgen op het eerste noodpakket (17 maart) en diverse tussentijdse economische regelingen.
Lees verder

Bijlage 1. Overzicht noodmaatregelen
Lees verder

Kamerbrief over Monitor Brede Welvaart en SDG's 2020 en de Vierde Nationale SDG-rapportage
Minister Wiebes em minister Kaag sturen de Tweede Kamer de Monitor Brede Welvaart en SDG's 2020 en de Vierde Nationale SDG-rapportage .
Lees verder

Kamerbrief agenda videoconferentie Raad voor Concurrentievermogen 29 mei 2020
Staatssecretaris Keijzer beschrijft de onderwerpen op de agenda van de informele videoconferentie van de Raad voor Concurrentievermogen voor de onderdelen onderzoek en ruimtevaart op 29 mei 2020. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.
Lees verder

Kamerbrief over problemen postvoorziening Caribisch Nederland
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Eerste Kamer een reactie op vragen over problemen postvoorziening Caribisch Nederland.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij Kamerbrief over problemen postvoorziening Caribisch Nederland
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar brief aan de Eerste Kamer over problemen en oplossingen voor de postvoorziening in Caribisch Nederland.
Lees verder

Kamerbrief over afbakening Programma Energiehoofdstructuur
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de afbakening van het Programma Energiehoofdstructuur in de Omgevingswet .
Lees verder

Aanbieding toetsingskader overbruggingskrediet Royal IHC
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer het Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid over het overbruggingskrediet voor Royal IHC.
Lees verder