maandag 18 mei 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie uitvoering van...

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie uitvoering van Verordening inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten
Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie uitvoering van Verordening inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij voorstel van wet tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëncy
Aanbiedingsbrief van minister WIebes bij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëncy over energie-etikettering van energiegerelateerde producten.
Lees verder

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie
Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie.
Lees verder

Aanbiedingsbrief bij ontwerpbesluit tot wijziging van enkele besluiten in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU over energie-efficiëntie
Aanbiedingsbrief van minister Wiebes bij het ontwerpbesluit tot wijziging van enkele besluiten in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU over energie-efficiëntie.
Lees verder

Besluit over wijziging van enkele besluiten in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU over energie-efficiëntie
Besluit over wijziging van enkele besluiten in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU over energie-efficiëntie.
Lees verder

Besluit over wijziging van enkele besluiten in verband met de implementatie van richtlijnbetreffende energie-efficiëntie
Besluit over wijziging van enkele besluiten in verband met de implementatie van richtlijnbetreffende energie-efficiëntie.
Lees verder

Kamerbrief beantwoording vragen over importheffingen en btw op mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmaterialen
Staatssecretarissen van Financiën Vijlbrief en Van Huffelen sturen antwoorden op vragen over importheffingen en btw op mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmaterialen naar de Tweede Kamer.
Lees verder

Uitstelbrief Kamervragen over de uitspraak van de Raad van State over verjaring mijnbouwschade
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over uitstel beantwoording vragen over de uitspraak van de Raad van State over verjaring mijnbouwschade.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht Ondernemers in krediet-ellende
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over het bericht 'Ondernemers in krediet-ellende'.
Lees verder