dinsdag 5 mei 2020

Conjunctuurinformatie: Slecht kwartaal voor horeca en reissector

VNO-NCW
Conjunctuurinformatie: Slecht kwartaal voor horeca en reissector
Ondernemers in consumentengerichte branches als de horeca en de reissector rekenen door de coronacrisis in het lopende kwartaal op fors minder omzet en een daling van de werkgelegenheid. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in zijn Conjunctuurenquête over de maand april. Daaruit...
Lees verder

VNO-NCW, MKB-Nederland en overheid starten digitale 'business hub' in Silicon Valley
Ondernemersorganisaties starten samen met de overheid een digitaal loket in Silicon Valley (Californië). Via deze 'hub' worden diensten als matchmaking, mentoring en handelsmissies digitaal aangeboden. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Consultatie over Informatieplicht energiebesparing in Bal
Het ministerie van Economische Zaken bereidt een wijziging voor van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), om hierin de Informatieplicht energiebesparing op te kunnen nemen. Milieu & ruimte
Lees verder

Vereniging Bouwend Nederland is op jacht naar innovaties
Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, vraagt aanbieders en gebruikers van innovaties in de bouw zich te melden. Bedrijfsleven
Lees verder

Praat in MKB Ondernemerspanel mee over in te voeren wetgeving
Het Bedrijfsleven
Lees verder

Fraude neemt toe tijdens coronacrisis
Fraudeurs maken momenteel actief misbruik van het feit dat het leven er door de coronacrisis anders uitziet. Bedrijfsleven
Lees verder

VNO, MKB en overheid starten digitale 'business hub' in Silicon Valley
Ondernemingsorganisaties starten samen met de overheid een digitaal loket in Silicon Valley (Californië). Via deze 'hub' worden diensten als matchmaking, mentoring en handelsmissies digitaal aangeboden. Brussel & internationaal beleid
Lees verder

Statiegeld op kleine plastic flesjes voor minder zwerfafval
Op kleine plastic flesjes geldt vanaf 1 juli 2021 statiegeld. Per flesje ( 1 liter) blijft het 25 cent. Milieu & ruimte
Lees verder

Provincie Zeeland geeft mkb-vouchers voor verduurzaming uit
De Zeeuwse provinciale ontwikkelingsmaatschappij Economische Impuls Zeeland geeft weer vouchers uit voor Zeeuwse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) die innovatieve plannen hebben op het gebied van circulaire economie of energietransitie. Milieu & ruimte
Lees verder

Consultatie over Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet
Het ministerie van Landbouw bereidt de conceptwet Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet voor. De regeling vult de Omgevingsregeling aan met de meer uitvoeringstechnische en administratieve onderdelen en met enkele vrijstellingen die nodig zijn voor de toepassing van de Aanvullingswet natuur en...
Lees verder

Maatregelen moeten infraprojecten versnellen
Er komen maatregelen om het werk aan wegen, waterwegen, sluizen en kust tijdens de coronacrisis draaiende te houden en waar mogelijk te versnellen. Milieu & ruimte
Lees verder

Kabinet neemt maatregelen voor stikstofaanpak
Het kabinet komt met een breed investeringspakket om in de periode tot 2030 de natuur te herstellen en de neerslag van stikstof te verminderen. Dit biedt perspectief om de vergunningverlening verder op gang te brengen. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, aan de Tweede Kamer. Milieu &...
Lees verder

Wet doorlopende leerroutes verbetert aansluiting beroepsonderwijs
De Tweede Kamer heeft een wetvoorstel aangenomen dat doorlopende leerroutes van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) mogelijk maakt. Economie & onderwijs
Lees verder

Subsidies voor laaggeletterde werknemers beschikbaar
Werkgevers kunnen subsidie aanvragen bij 'Tel mee met Taal', het landelijk actieprogramma om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen. De subsidie is bedoeld voor cursussen taal, rekenen en digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige werknemers. In totaal is er ruim 4 miljoen euro...
Lees verder

Eerste Kamer neemt Spoedwet Justitie en Veiligheid aan
De Eerste Kamer heeft de Spoedwet, de wet met nieuwe tijdelijke voorzieningen die nodig zijn vanwege de coronacrisis, aanvaard. Regelgeving & Marktwerking
Lees verder

Digitalisering Europese bedrijven loopt achter op VS
EU-bedrijven blijven in de meeste sectoren in digitalisering achter bij bedrijven in de VS. Dat blijkt uit een rapport de Europese Investeringsbank (EIB). Economie & onderwijs
Lees verder

NLWerktDoor verbindt werkgevers en werkzoekenden tijdens coronacrisis
Werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de landelijke overheid slaan de handen ineen om werkend Nederland zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen. Via de lancering van het platform NLWerktDoor brengen de organisaties vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen. Economie &...
Lees verder

Subsidie voor mkb-ondernemingen om innovatiemakelaar in te huren
De Topsector Energie stelt dit jaar 100.000 euro beschikbaar voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) die een innovatiemakelaar willen inhuren. Economie & onderwijs
Lees verder

Digitalisering Europese bedrijven loop achter op VS
EU-bedrijven blijven in de meeste sectoren in digitalisering achter bij bedrijven in de VS. Dat blijkt uit een rapport de Europese Investeringsbank (EIB). Economie & onderwijs
Lees verder

Werkgevers krijgen hogere bbl-vergoeding
Bedrijven in de metaal-elektrobranche die studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in dienst hebben, krijgen fors meer subsidie. Economie & onderwijs
Lees verder