woensdag 20 mei 2020

Benoeming secretaris-generaal bij het ministerie van EZK

Benoeming secretaris-generaal bij het ministerie van EZK
Drs. L.M.C. (Lidewijde) Ongering wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2020.
Lees verder