woensdag 20 mei 2020

Benoeming directeur-generaal Belastingdienst bij het ministerie van Financiën

Benoeming directeur-generaal Belastingdienst bij het ministerie van Financiën
Drs. P.H. (Peter) Smink wordt directeur-generaal Belastingdienst bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juni 2020.
Lees verder

Coronavirus: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie
Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp'ers, mkb-ondernemers en...
Lees verder