dinsdag 28 april 2020

Voortgang uitvoering maatregelen herstel kinderopvangtoeslagaffaire

Voortgang uitvoering maatregelen herstel kinderopvangtoeslagaffaire
Aan het herstel rondom de kinderopvangtoeslagenaffaire is de afgelopen weken hard doorgewerkt. De opbouw van de herstelorganisatie, het opstellen van de noodzakelijke wet– en regeling en de contacten met getroffen ouders gaan ondanks Corona gewoon door. In een brief aan de Tweede Kamer meldt...
Lees verder

Beter inzicht in registratiesysteem Belastingdienst
Een registratiesysteem van de Belastingdienst, de Fraude Signaleringsvoorziening (FSV), wordt verder onderzocht op werking, toepassing en gebruik. Daarnaast wordt met intern toezicht de naleving van privacywetgeving versterkt, en wordt ook gekeken of extern toezicht kan helpen. Dat schrijven...
Lees verder