maandag 20 april 2020

Tijdelijke wet maakt elektronische rechtszittingen mogelijk

Tijdelijke wet maakt elektronische rechtszittingen mogelijk
Fysieke zittingen in gerechtelijke procedures in burgerlijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke zaken mogen tijdelijk via elektronische weg plaatsvinden. Milieu & ruimte
Lees verder

Tijdelijk verlenging mogelijk van tijdelijke huurovereenkomsten
Huurders en verhuurders krijgen tijdelijk de mogelijkheid om tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten. Milieu & ruimte
Lees verder

Conjunctuurinformatie: Meer bedrijven failliet
Vorige week zijn meer bedrijven en eenmanszaken failliet verklaard dan in de voorgaande week. Economie & onderwijs
Lees verder

Kabinet: Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd
De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Milieu & ruimte
Lees verder