vrijdag 3 april 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Digitaal Inkoop- en Contractmanagementsysteem - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Modernisering steunpunt Oud-Gastel - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-02-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411,...
Lees verder

Marktverkenning - Toekomst van het buitengebied - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Technische advies- en...
Lees verder

Integrale dienstverlening beveiliging & beveiliginginstallaties - gemeente Nissewaard
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamovereenkomst Inhuur ICT-specialisten & Uitvoering resultaatsopdrachten - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

PACS 1 Amsterdam UMC 2020 - VU medisch centrum
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Bermbeheer Gemeente Oost Gelre - Gemeente Oost Gelre
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Beplanten en...
Lees verder

Vlootvervanging RV Stern II - Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dijkversterking Heel en Beesel - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Uitvoerend Ecoloog - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

146351 NU RIJ - Directievoerder UAV-GC gebouw Techniek & ICT - Rijn IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Eindejaarsgeschenk - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Inhuur Senior beleidsadviseur waterveiligheid - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaionderhoud Bestek 6 L1 2020 Haaksbergen-Diepenheim - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

(nieuwe publicatie) Lease wagenpark Hollands Kroon - Gemeente Hollands Kroon
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Mobiele telefoons VRU - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding leerlingenvervoer SUN-gemeenten - Gemeente Steenwijkerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Afvalstroom bewerkt hout kwaliteit B - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Maaibestek 7-L1, &-L2 en 7-L4 3 percelen - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud - Stichting Accent
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ICT hardware en Mobile devices - GGD Flevoland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

1-L-31386-19: Het beste BHV communicatiemiddel voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-31392-19: De beste BHV-App voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Accountantsdiensten 2020-2022 Gemeente Sluis - Gemeente Sluis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zeeuwsch-Vlaanderen...
Lees verder

Losse Inrichtingen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 06-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst leverantie bloembollen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

E- installaties Verbouwingen - Stichting ROC Summa College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Kwaliteitsmedewerker AOW en Jeugdtegoed - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Inkomensconsulent AOW en Jeugdtegoed, cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Circulaire kantoorartikelen - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

SZW EA Onderzoek sociaal innovatiefonds - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Zonnepanelen - Gemeente Middelburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Reinigen en inspecteren bemalingsgebied 6 - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Gemeente Almelo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwkundig onderhoud - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Analyse systeem - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bouwteam project "Verzelfstandiging RWZI in Beverwijk" - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Ontkoppeling slibdrooginstallatie (SDI) en Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Beverwijk - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie verbeteren vastgoed met slimme technologie - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Demoplant electricity supply contract - Polystyrene Loop B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeuwsch-Vlaanderen NL341, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Rijkspakket Basisaccommodatie 2 keukencomplexen inclusief eetzalen (20 Ft containers) - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31086074, Meerjarig onderhouden van tunnels in de regio's West Nederland Noord, West Nederland Zuid en Zee & Delta - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-01-2015 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Realisatie Platform Pleegzorg.nl - Jeugdzorg Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhoud beplanting 2020-2024 - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Regenkleding Ministerie van Defensie, CLAS alsmede diverse andere Defensieonderdelen - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf aanbesteding Oracle licenties - Gemeente Velsen
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: IJmond NL323,...
Lees verder

Print & Mailings - Sociale Verzekeringsbank
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

DAS-dienstverlener - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwmanagementbureau t.b.v. realisatie hoofdlocatie Veiligheidsregio Brabant-Noord - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Print-, kopieer- en scanvoorzieningen - Stichting Clusius College
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouwkundig onderhoud - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

Flexibele krachten uitzenden - Gemeente Amersfoort
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Versproducten - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

17587268 Generieke Satcom Internet Box - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Adviesdiensten energietransitie bedrijventerreinen - Provincie Gelderland
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Zakelijke dienstverlening:...
Lees verder

Herontwikkeling Dulon College Ede tot een energieneutrale unilocatie, selectieleidraad architect - COG
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Inhuur personeel Veilig Thuis - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-01-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland...
Lees verder

Bomenonderhoud gemeente Wormerland en Oostzaan - OVER-gemeenten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-11-2019 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325, Groot-Amsterdam...
Lees verder

WMO Dagbesteding Beschermd Wonen (regio) - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Kantoorinrichting standaardmeubilair gemeente Dronten - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

OLP Leerrijk! - Stichting Leerrijk
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

1-D-25883-19: Onderhoud van de elektronische- en werkbouwkundige installaties van de parkeervoorzieningen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoop (SAS) Wmo Maatwerkvoorziening dagbesteding - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inkoop (SAS) Maatschappelijke opvang basis- en maatwerkvoorziening - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 02-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder