zaterdag 25 april 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

31137444: het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van RWS Zee & Delta, district Zuid - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-D-26256-19: LSH010 Netwerkbijeenkomsten - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groot planmatig onderhoud elementenverhardingen - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

GIS- en ICT Architectuur-dienstverlening - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme Dranken automaten - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Gronduitgifte gebiedsontwikkeling Kazerne Kwartier Venlo - Gemeente Venlo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Managed SOC - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Transport en verwerking afvalstromen - Gemeente Edam-Volendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-12-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Raamovereenkomst circulaire sloopwerkzaamheden Crailo - GEM Crailo B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2020...
Lees verder

Zijlader - Gemeente Súdwest-Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Friesland...
Lees verder

Architect verbouwing voormalige Rabobank tot gemeenschapsaccommodatie Den Herd voor de kern Bladel - Gemeente Bladel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

lediging minicontainers restfractie, gft en pmd - Gemeente De Wolden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidwest-Drenthe NL133, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur van juridisch personeel (detachering) - Commissariaat voor de Media
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

ICT-oplossing fysiek domein (VTH) ivm invoeren omgevingswet - Gemeente Noordenveld
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beheer en Onderhoud Parkeerautomaten - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Systeemsprong sneltramtraject Rotterdam - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Marktconsultatie P2000 alarmeringspagers Veiligheidsregio Noord-holland Noord (VRNHN) - Veiligheidsregio Noord Holland Noord
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-12-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Uitrusting...
Lees verder

Marketing Campagnes - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Beheer Gebouwen CVDH - Perceel 1 Locatiemanager Caballero Fabriek - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nieuwbouw huisvesting Robuust Basisteam Oost Zeeburg - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Beheer Gebouwen CVDH - Perceel 2 Locatiemanager en receptiemedewerker Campus HSD - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Herinrichting Hoogeveenlaan - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Natuursteen 'De Plaats – Hartlijn' - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Onderhoud water en oevers - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noordoost-Noord-Brabant...
Lees verder

Onafhankelijk Procesmanagement e.a. voor de Verkenning CID-Binckhorst - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

evaluatiebureau t.b.v. accreditaties van opleidingen - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

EA onderzoekspanel UWV 2020 - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zakelijk en studiegericht reizen - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Bancaire diensten - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Bouwrijp maken Essenvelt - Gemeente Middelburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Zeeland NL342 | Procedure:...
Lees verder

Ontwerpen & Effecten - CID-Binckhorst - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Herinrichting Kanjel en Gelei - Waterschap Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Noodlokalen basisschool de Kersenboom te Diemen - Gemeente Diemen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-03-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Uitgebreide gevarenverzekering 2021 - mboRijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Offshore pipeline for Porthos - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 30-01-2021 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Integrale applicatie voor ondersteuning Regie, Wmo en Jeugd - gemeente 's-Hertogenbosch
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Multifunctionele printers - Hogeschool Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek...
Lees verder

Marktconsultatie Arbodienstverlening Dunamare - Stichting Dunamare Onderwijsgroep
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Raamcontract meerjarig onderhoud licht en beeld theater Castellum - Gemeente Alphen aan den Rijn
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inhuur Communicatieprofessionals 2020 - Provincie Noord-Holland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Grondverzet en realisatie recreatieve voorzieningen Oostvaardersplassen - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 | Procedure:...
Lees verder

RAW Raamovereenkomst Asfaltonderhoud Olst-Wijhe & Raalte - Gemeente Raalte
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Warme- en koude drankenvoorziening in een vitale omgeving - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verlichting - STC-Group
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Onderhoud Warmtekrachtkoppeling (WKK) Jenbacher - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ingenieursdiensten GO N468 - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Hekkelbestek 2020 Noord - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Friesland NL124 |...
Lees verder

Arbodienstverlening - Gemeente Hardenberg
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

DAS Organisatieadvies, Beleidsadvies en Projectmanagement - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Hekkelbestek 2020 Vijvers - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Uitvoering leerstraffen So-Cool en Tools4U ten behoeve van de Raad voor de Kinderbescherming - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

10100035252 BD - Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Prolander. Ecologische Verbindingszone Westerbroek, grondwerk. - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Delta Scholengroep- levering hardware en randapparatuur - Delta, stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk primair onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Hekkelbestek 2020 Zuid - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Friesland NL124 |...
Lees verder

Onderhoud bagagedoorlicht- en detectieapparatuur (aangeschaft voor 1 februari 2013) - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Kunsttransporten Allard Pierson, de collecties van de Universiteit van Amsterdam - Universiteit van Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding Op- in- en uitbouw Videoregistratie Onopvallende Surveillance voertuigen - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en onderhoud wagenpark en divers materieel - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

BHV Dienstverlening - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31150261: Raamovereenkomst het Verbeteren en vernieuwen van DVM & OV - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-07-2020...
Lees verder

AT-2020-04: Marktconsultatie Vervangen SCADA-bovenlaag Hollandsche IJsselkering (HIJK) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud elektrotechnische installaties - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2020-0119 Gemeentebrede Inkoop Tijdelijke Huisvesting - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding schoonmaak (met optioneel sanitaire verbruiksmaterialen) voor BasisBuren - Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EA Herinrichting Leidse Plein - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

NPEC (Netherlands Plant Eco-Phenotyping Centre) Ecotrons - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Wetenschappelijk-technische...
Lees verder

EU Aanbesteding levering & onderhoud Wintermaterieel - Gemeente Rijssen-Holten
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Video learning - SURFmarket B.V.
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Leveren van software
Lees verder

Projectleider Innovatiegroep Chatbot - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Uitnodiging Marktinformatiedag Rapid Circulair Contracting Afvalmanagement - Stichting Saxion
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten op...
Lees verder