vrijdag 24 april 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Raamovereenkomst ICT hardware WRIJ - Waterschap Rijn en IJssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gesloten waterkringloop Super Local tijdelijke zuiveringsinstallatie - N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

31149705: Bulk Wegenzout perceel Utrecht 2019-2020 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-09-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Bestek 1729, het onderhouden van bomen Rogat 2020, provincie Drenthe - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Implementatiepartner Plateau 1 Procurement Domein - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Implementatiepartner Plateau 1 Finance Domein - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

N2000 herstel Veenweiden - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Vloeibaar Helium - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Jaarverslag - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Juridische diensten - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst elektrische toegangspoorten en hekwerken - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Fotografie - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Juridische diensten - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie Snijbloemen - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Tuinbouw- en kwekerijproducten
Lees verder

Meetapparatuur zeebodemonderzoek - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Instrumenten en apparaten...
Lees verder

Trapliften - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31102751: het ontwerpen en uitvoeren van de verbreding van de A1, Apeldoorn - Azelo fase 1 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2017 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Microsoft licenties - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2020-0057 Lokaliseren zinkers kademuren Cluster 3, Da Costakade 4 en 5 - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Ontwikkeling dipping sonar kleine autonome vaartuigen - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Maaien ruw gras, onderhoud watergangen en onderhoud natuurparken Gemeente Papendrecht - Gemeente Papendrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Naar een strategie voor ontwikkeling van soortenrijke bossen op voormalige landbouwgronden - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Kansrijkdom vernatting - BIJ12 namens IPO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Regioadviseur - Regio Limburg - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder

Billboards Eindhoven - Eindhoven247 B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Monitoringskader overhevelingen - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

ICT-Hardware - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Applicatiediensten - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Uitgebreide Gevarenverzekering - mboRijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Afmelding gunningen t/m maart 2020 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR, tender 57427 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur ondersteunende processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Learning Management System (LMS) - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-06-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Afmelding gunningen t/m maart 2020 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR, tender 61118 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur primaire processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Regiewerk 2020 - Overbrugging - SWB Midden Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding Schoonmaakdienstverlening op basis van de Best Value Aanpak - Stichting Hanzehogeschool Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Verzorging restauratieve voorzieningen Provincie Flevoland - Provincie Flevoland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aankondiging gunning - Pre-Commercial Procurement (PCP)Artificial Intelligence models for the sewage water system in the province Limburg, The Netherlands - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Manufacturing Equipment for Solar Modules on a Laboratory scale - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-04-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Kop van...
Lees verder

Leasing bedrijfsvoertuigen en personenauto's gemeente West Betuwe - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Roosterapplicatie - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Perscontainers - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Studentenwerving Strategische Communicatie en Marketing - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding levering sanitaire middelen - gemeente Sittard-Geleen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Toiletpapier, zakdoekjes,...
Lees verder

Organisatie- en teamontwikkeltrajecten - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europees openbare aanbesteding 'Voorschoolse educatie' - Gemeente Oldambt
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-06-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Groningen NL111 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Gemeente Coevorden - Raamovereenkomst Processierupsen bestrijding - Gemeente Coevorden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Drenthe NL13 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Afmelden gegunde opdrachten DAS Rijkswaterstaat - periode 1-1-2020 t/m 31-3-2020 - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Programmamanager DGW - cluster W&I - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst Drainage reinigen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

AI 2020-0033 Raamovereenkomsten Levering Trottoir- en Straatkolken - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Uitvoering en Dienstverlening Gelrepas - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2020 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese aanbesteding maaien bermen en watergangen - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31155661 Supervisie Ruimtelijke Kwaliteit & Vormgeving (RK&V) A27 Houten - Hooipolder - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-06-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Zuid-Holland NL33A, Utrecht...
Lees verder

Construction all risk (CAR) verzekering project HKN en HKW Alpha - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Meubilair - Christelijk Lyceum Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Trapliften gemeente Barneveld, Ede, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Verkeersborden en Specials - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitvaartverzorging - Inkoop Uitvoeringscentrum Vreemdelingenketen (IUC-Vk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Enschotsestraat, Rioolboring Blauwe Ader - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-05-2020 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Reinigen droger Rwzi Susteren - Waterschapsbedrijf Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-11-2019 | Plaats van uitvoering: Limburg (NL) NL42 | Procedure:...
Lees verder

DAS-dienstverlener - Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Raamovereenkomst beheer & onderhoud installed base telemetrie HHNK - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Toetsing constructiebrekeningen en tekeningen - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bouwteam demo-micro's en proevenloods Ge(O)zond Water - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321,...
Lees verder

Gunningen Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) Bedrijfsvoering TU/e 2020-Q1 - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

17601 werkzaamheden steegoversloot 36 te Dordrecht - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Volledige ontzorging door uitbesteden en centraliseren van inhuurprocessen - Gemeente Lansingerland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dienstverlening in het kader van het Bbz en de Ioaz - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Levering Office en Windows licenties - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingen Payrollen en/of uitzenden t.b.v. Avans - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Storingsonderhoud Gemeente Tiel - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Nieuwe applicatie RMC, Leerplicht en Leerlingenvervoer - Gemeente Enschede
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Stichting Monton- Schoonmakdienstverlening - Stichting Monton
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderzoek ’Ervaringen van patiënten en zorgverleners binnen het zorgtraject Maculadegeneratie’ - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Parkeergarage Arsenaal - Gemeente Venlo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-05-2020...
Lees verder

GIS en API ontwikkelaar - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

BDX-9008/31048386: Aankondiging van een wijziging A15 Maasvlakte - Vaanplein (MaVa) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Senior Testanalist - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Beveligingsdiensten - Shared Service Center Zuid-Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

SZW EA Onderzoek sociaal innovatiefonds - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Rehabilitatie N765 - Provincie Overijssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vooraankondiging aanbesteding A0 evenementenborden gemeente Helmond - Gemeente Helmond
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Informatie- en...
Lees verder

Agile coach - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitzendkrachten 2020-2024 - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Senior Scrummaster/Coördinator Parkeren en MLO - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior Java Ontwikkelaar WABO/DSO - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Junior functioneel beheerder - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 23-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie RWZI Houten Ozoninstallatie - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 24-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder