woensdag 22 april 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Gebruiksklare oplevering en (optioneel) onderhoud hoge resolutie NMR ten behoeve van het Douanelab - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Marktconsultatie Kerstpakketten gemeente Groningen - Gemeente Groningen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groningen NL11 | Procedure: | CPV: Geschenken en beloningen
Lees verder

Inhuur advisering brandveiligheid - Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-02-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Levering onder- en bovengrondse inzamelsystemen en elektronica - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Landelijk - ProRail beheerde netwerken - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering keukens Volta2020 - Alfa-college
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer Wijkcentra - Gemeente Almelo
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

1-L-16095-20: Circulaire promotieartikelen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie voor Hoogwerkers - TenneT TSO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Hoogwerkers
Lees verder

Weginspectie en verhardingsonderzoeken - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouw brede school Tholen - Gemeente Tholen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Overig Zeeland NL342 |...
Lees verder

Beheer gratis bewaakte fietsenstallingen - Gemeente Nieuwegein - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Opleidingsschip Ab Initio - STC-Group
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-06-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND...
Lees verder

Stichting Hub Noord-Brabant: Europese Aanbesteding Schoonmaak - Stichting HUB Noord-Brabant
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

RM060.60699 Regulier Onderhoud Gras en water - Recreatieschap Rottemeren
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-03-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

31156813: Vervangen SCADA-bovenlaag Hollandsche IJsselkering (HIJK) - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure:...
Lees verder

Qualification System for High Voltage Conductors, High Temperature Conductors (up to 150C) and Optical Ground Wires - TenneT TSO
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Leeuwarden - Renoveren perronkappen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bouwteampartner Renovatie mbo-vakschool Nimeto Utrecht - Nimeto Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Levering van circulaire minicontainers en bijbehorende dienstverlening - Zeeuwse Reinigingsdienst B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-11-2019 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Implementatiepartner Plateau 1 HR Domein - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Werven, selecteren en opleiden van datascientists en dataengineers - Het Waterschapshuis
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Confocal Microscope t.b.v. Hubrecht Instituut - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Projectmanager samenvoegen op Zuid, cluster SO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Digitaal platform t.b.v. gemeentelijk energieloket met klantcontactcentrum - Shared Service Centrum ONS
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor het ontwerpen van...
Lees verder

Systeemsprong sneltramtraject Rotterdam - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Delivery of a 600 MHz NMR Spectrometer Console, with accessories, including related services - Wageningen University & Research
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Het aanpassen van Spoorbeveiliging t.b.v. Systeemsprong sneltramtraject - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31157208 - Landelijke meting van schoonheidsbeelden en samenstelling van zwerfafval van Nederland 2020-2025 - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Best Value aanbesteding "Renoveren negen rioolgemalen" Waterschap Noorderzijlvest - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 09-05-2016 | Plaats van uitvoering: Groningen NL11, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Bestek 2293 N817 Ulft-Gendringen - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Beheer en Exploitatie milieustraten Sint-Michielsgestel en Berlicum - Gemeente Sint-Michielsgestel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onderhandelingsprocedure Afzuigsystemen Defensie - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Reactor - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-04-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL...
Lees verder

Spoedprocedure Afzuigsystemen Defensie - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Vredenburghlaan – Zuidwestelijke randweg Waddinxveen - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: | CPV: Aanleggen van...
Lees verder

1-D-16083-19: De beste parkeergarage beheerder voor Rotterdam - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nationale aanbesteding "Raamovereenkomst maaien oevers Beatrixkanaal" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding mulitifunctionals RBOB de Kempen - Stichting De Kempen, organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Rioolreiniging en -inspectie Gemeente Altena, Gemeente Drimmelen en Gemeente Geertruidenberg - Gemeente Altena
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

AIX - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Offerteaanvraag Flexibele Arbeid & Payroll - Veiligheidsregio Fryslân
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Realisatie Zonnepark Sleeuwijk - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen - Oasen N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Bouwteam Klimaatbestendig Klapwijk - Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Schoonmaakonderhoud, glasbewassing en sanitaire voorzieningen - Leerplein 055
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Gladheid meldsysteem - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Reparatie,...
Lees verder

2 Multicolor Flow Cytometry systems - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

"overeenkomst gebruik Wide Area Network (WAN) infrastructuur" - gemeente Doetinchem
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud groen en verhardingen - perceel 1 t/m 5 - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2020 | Plaats van uitvoering: Oost-Zuid-Holland NL33B, NEDERLAND...
Lees verder

Accountancy diensten - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Toegangscontrolesysteem gemeente Emmen - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf voor US clamp on flowmeters - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 22-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder