dinsdag 21 april 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Specialistische gevelreiniging diverse gebouwen in Nederland - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Flexibele schil Service Desk Defensie (SDD) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bestek 2343 Aanbrengen en onderhoud faunavoorzieningen 2020 - 2022 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Realisatie cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer Etten-Leur - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, West-Noord-Brabant...
Lees verder

31102751: het ontwerpen en uitvoeren van de verbreding van de A1, Apeldoorn - Azelo fase 1 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2017 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

31121330: Integrale uitbesteding diensten Overnachtingshaven Spijk - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-01-2017 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

AI 2019-0576 Herinrichting Waterlooplein - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 28-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Collectieve Ongevallenverzekering - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31080779 Uitbreiding Sluis Eefde - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-12-2015 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Achterhoek NL225 | Procedure:...
Lees verder

Natuurtechnisch maaien gemeenten Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest - Werkorganisatie BUCH
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

P-1004573 - Aanpassingen Gezondheidscentrum/Tandheelkundigcentrum - Gebouw J Bernhardkazerne te Amersfoort - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Preventief en correctief bouwkundig onderhoud - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Landelijk - DTP en vormgeving communicatiemiddelen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

IV-gerichte trainingen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Gemeente Pekela - NNOP Biedprocedure t.b.v. woningbouw Kooistralocatie Oude Pekela - De Kompanjie, werkorganisatie Pekela en Veendam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, NOORD-NEDERLAND NL1, Groningen...
Lees verder

Onderhoud bomen en bosplantsoenen langs provinciale wegen in Fryslân 2020/2021 bestek 20-19-WB. - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud gesloten verhardingen 2020-2021 bij RAW-bestek 19-025 - Gemeente Haarlemmermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL...
Lees verder

Zaaksysteem Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied - Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Marktverkenning postdiensten - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Aanleg kunstgrasveld Sportpark "Norschoten" - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 14-08-2018 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Projectmatige Taxatie en Grondverwerving dienstverlening - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering 3x tent, troepenverzorging 300 pax - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering en installatie van Photo Voltaïsche energie systemen - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-01-2019 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Uitzend diensten - Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

B2335 Onderhoud groenvoorzieningen, verhardingen en wegmeubilair 2020 - 2023 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Maaien gazon en onderhoud groen - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-02-2017 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Preventief en Correctief onderhoud gebouw gebonden installaties - Gemeente Barneveld
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

Aanschaf Bijzondere voorrangsvoertuigen ten behoeve van RAV Brabant Midden-West-Noord - RAV Brabant Midden-West-Noord
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verstrekking uitsluitend recht GFT afval - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

IBT Kleding 2 - Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Aanbesteding werken renovatie en uitbreiding Galvanischool Den Haag - "De Haagse Scholen", stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-06-2020...
Lees verder

Bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen waterschappen Drents Overijsselse Delta en Zuiderzeeland - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese openbare procedure levering van leermiddelen en distributie van leermiddelen Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda en omgeving (SKVOB e.o.) - Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda en omgeving/Skvob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Marktconsultatie Softwaremakelaar - Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie rol coater - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Elektrische...
Lees verder

Afvalverwerking ROC Mondriaan - Stichting ROC Mondriaan
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Sanitaire Middelen ROC Mondriaan - Stichting ROC Mondriaan
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure Print- en kopieerapparatuur Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland - Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

31149485: Renovatie Kooybrug en draaibrug Montfoort - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-01-2022 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocedure Schoonmaakdienstverlening Stichting Spinoza Lyceum - Stichting Spinoza Lyceum Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Inkoop materialen en magazijnartikelen ten behoeve van de gemeente Breda - Gemeente Breda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocdure voor de levering en distributie van leermiddelen van Vario Onderwijsgroep - Stichting VariO-Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocdure voor de levering van leermiddelen aanbieden van onderwijsdiensten van Altena College - Altena College
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

UWV Marktconsultatie KWNT - UWV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding Zonnepanelen - Gemeente Middelburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocdure diensten voor de terbeschikkingstelling van tijdelijk personeel van Onderwijsgroep Galilei - Stichting Onderwijsgroep Galilei
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding voor onderhoudswerkzaamheden Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige installaties in twee percelen. - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-05-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND...
Lees verder

Levering elektrotechnische en werktuigbouwkundige materialen en onderdelen - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland NL333,...
Lees verder

Transport Levend Vee - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst inhuur ICT- Professionals t.b.v. JenV, Ksa en SN - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst renovatie vrijvervalstelsels Schouwen-Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen 2020-2023 - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Product Accounting Systeem (PAS) voor DPO - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: |...
Lees verder

Verwerken forensische data toezichtsbezoeken - Nederlandse Zorgautoriteit
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Ketelonderhoud - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Building a Movement to Value Water - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Zwembad van Tuylpark - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Vervanging trekkenwandinstallatie Theater de Maagd - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding schoonmaak (met optioneel sanitaire verbruiksmaterialen) voor Stichting Onze Wijs - Stichting voor PC/RK Primair Onderwijs Middelburg/Vlissingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktconsultatie Stomerij- en wasserijdiensten - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Wasserij- en stomerijdiensten
Lees verder

31149485: Project Kooymont - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Maaionderhoud bermen en watergangen - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Beplanten en onderhouden van...
Lees verder

E&W-installaties - Driestar educatief
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding Zonnepanelen Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda en omgeving SKVOB e.o. - Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda en omgeving/Skvob
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-03-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Inhuur van personeel (uitzendkrachten en payrolling) - in twee percelen - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Multifunctionals - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Representatief meubilair - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

31158093 “Het beheer en onderhoud, actualisatie en verdere ontwikkeling van het tijpoortadviseringssysteem PROTIDE (Probabilistic Tidal Window Determination)” - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Definitief AV-ontwerp, systeemintegratie, levering en installatie van audio-, video-, control- en licht hardware ten behoeve van het nieuwe museum - Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering en implementatie van een Data Warehouse Automation oplossing. - N.V. HVC
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Alkmaar en omgeving NL328...
Lees verder

Maaien, watergangen en onkruidbeheersing op verhardingen - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Aanpassing ontsluiting bedrijventerrein Het Klooster - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-05-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Procurement of X-ray system for aircraft wing inspections - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Laboratoriuminrichting Science Campus Fase 2A - perceel 2 - Universiteit Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden en...
Lees verder

Vervangen van de verdeelkasten en besturingskast AWZI Katwijk (DIG-11244) - Hoogheemraadschap van Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

Architectenselectie nieuwbouw Alfrinkcollege en Sprongcollege - Ons Middelbaar Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidoost-Noord-Brabant NL414...
Lees verder

Onderhoud werktuigbouwkundige installaties - Gemeente Stichtse Vecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

ICT Servicedesk - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

MARKTCONSULTATIE: Veld Service Support Software (VSSS) - Gemeente Peel en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421 |...
Lees verder

Aanbesteding telefonie en data Waterschap Zuiderzeeland - Waterschap Zuiderzeeland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Duurzaam en veilig bodembeheer - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-08-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

17695677 Military Planning Tool (MPT) - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Bestuurlijk Besluitvorming systeem - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-09949-20: Elektronische handtekening - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

9-D-18152-19: Softwareoplossing voor het controleproces Financial Audit - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Wmo Hulpmiddelen - Gemeente Emmen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 20-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

MJPG Spoor voortgang en informatie - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 21-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 21-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder