zondag 19 april 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Trusted Certificate Services 2020 - GÉANT Vereniging
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 18-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

Inhuur personeel voor de inhuur van een Senior en een Junior Software Engineer - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 18-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder