zaterdag 18 april 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

MARKTCONSULTATIE Landelijk - Specificaties voor ERTMS-beveiligingssysteem infrastructuur - ProRail B.V.
Type publicatie: Periodieke indicatieve aankondiging - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Raamovereenkomst Onderhoud kolk- en huisaansluitingen, aanleg en vervangen afwateringspunten - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Waterschap Aa en Maas - Calamiteitenovereenkomst Transportleidingen - Waterschap Aa en Maas
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme- en koude drankenvoorziening in een vitale omgeving - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Analyses op prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen uit de Kader Richtlijn Water - AQUON
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bestek 2357 VRI 221 en File meldsysteem N788 incl 15 jaar onderhoud - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering van afvalinzamelvoertuigen - Spaarnelanden N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Haarlem NL324, NEDERLAND NL...
Lees verder

BNNVARA, VPRO en NTR - Europees openbare aanbestedingen - Sanitaire middelen - Omroepvereniging BNNVARA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

Europese openbare aanbestedingsprocdure voor Schoonmaakdienstverlening van de Stichting V.O. Amsterdam-Zuid - Stichting V.O. Amsterdam-Zuid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud bomen - Gemeente Beek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Bestek 2285 N304, traject 16 tussen km 9.3 en km 23.9 - Provincie Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding elektronische lockers inclusief sluitsysteem - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Beheer en ontwikkeling dienst Edurep van Kennisnet - Stichting Kennisnet
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Levering Elektrische Orderverzameltrucks - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Onderhoud zandbakken en (val)ondergronden van zand 2020 e.v. - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding schoonmaak 2021 - Stichting kom Leren
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

Raamovereenkomst Hagen Knippen Gemeente De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Wagenparkbeheer 2020 Gemeente Arnhem en De Connectie - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Personele Inhuur - NPO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Cyclisch onderhoud bomen - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie VRI-Onderhoud provincie Overijssel - Provincie Overijssel
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Overijssel NL21 | Procedure: | CPV: Onderhoud van verkeerslichten
Lees verder

Raamovereenkomsten voor de levering van grasmaaiers in diverse uitvoeringen - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding Studentinformatiesysteem - Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ontwerpteam Total Engineering Cultuurcluster Delfzijl - Gemeente Delfzijl
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Voedingsmiddelen - Aeres
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

WAN Infrastructuur - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

EA Accountantsdiensten tbv Kennisnet - Stichting Kennisnet
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

-80ºC Vriezers laboratorium - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzamelen, reinigen (putten) en verwerken olie, water, slib en horecavet - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voornemen gunning d.m.v. uitsluitend recht van bedrijfsschadeverzekering aan VGA - Brandweer Amsterdam-Amstelland
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

RFI Explosieven OpruimingsDienst Jammer - Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT
Type publicatie: Vooraankondiging voor opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: |...
Lees verder

ROAD2020 - IUC-Noord
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Landelijk - ATBEG & GSM-R metingen - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Kantoorautomatisering: Windows autorisatie, backup en Exchange (WABE) - Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Drukwerk - MBO Amersfoort
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

HRM Gemeente Utrecht - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Levering Bomen en Heesters - Gemeente Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-06-2020 | Plaats van uitvoering: Overig Groningen NL113 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud bomen - boomziektes en dierplagen - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Voorgenomen aanschaf eiwitprinter - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Aanbesteding adviesdiensten huisvesting en engineering - Stichting Carmelcollege
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Groenwerkzaamheden Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 16-04-2020...
Lees verder

Applicatiediensten - Ministerie van Buitenlandse Zaken
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie OK microscopen tbv Neurochirurgie - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Medische hulpmiddelen
Lees verder

Senior WMO adviseurs - Cluster MO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Market Consultation Hollandse Kust (west Beta) and Ten Noorden van de Waddeneilanden - TenneT TSO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Aanleg van kabelinfrastructuur
Lees verder

Integrale (vervangende) nieuwbouw Kindcentrum De Wrâldwizer te Oosternijkerk - Arlanta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Friesland NL124, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur Personeel - Stichting Lentiz Onderwijsgroep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Herinrichting Hoogkoorplein te Boxmeer - Gemeente Boxmeer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 20-05-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413, NEDERLAND NL...
Lees verder

Uitnodiging slimme digitale oplossingen Corona - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: IT-diensten:...
Lees verder

Teambureau Bergambacht (RBT Krimpenerwaard) - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 22-05-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure:...
Lees verder

Inspecteur Bodem, vanaf februari 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Groenonderhoud en Wijkonderhoud gemeente Veenendaal - Gemeente Veenendaal
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 |...
Lees verder

Schoonmaakartikelen ROC Mondriaan - Stichting ROC Mondriaan
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-05-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332,...
Lees verder

Meubilair - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

HR Software - AT Scholen VO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-05-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 |...
Lees verder

Onderhoud bomen - Rooi- en plantwerkzaamheden - Gemeente Maastricht
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

EU Aanbesteding: Inhuur Bouwbegeleiders (perceel 1) en inhuur Bewonerbegeleiders (perceel 2) - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme- en koudedrankenautomaten - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Accountantsdiensten gemeente Oost Gelre 2020 - 2023 - Gemeente Oost Gelre
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 28-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Organisatie- en teamontwikkeltrajecten - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Applicatie financiële administratie - Gemeente Waddinxveen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bestek 2020-101 planmatig reinigen riolering - Gemeente Assen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Drenthe NL131, NEDERLAND NL |...
Lees verder

warme drankenvoorziening - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-06-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Offshore Terminal Rotterdam verlenging zeekade - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Renovatie Achter Sint Pieter 200 - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 19-05-2020...
Lees verder

Het Europees aanbesteden van levering PMD-zakken (en optioneel luierzakken) - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie Bodemdaling Groene Hart - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud en beheer OVL - VRI - Gemeente Helmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

E&C contract verplaatsing Gate 1 - Chemelot Campus Vastgoed C.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

VWS Open House Ondersteuning onbedoelde zwangerschappen - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding payroll- en uitzenddienstverlening - Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423 | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

6-D-90204-20 Stroomvoorziening op markten en evenementen - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Distributie- en...
Lees verder

Bewonersmeubilair, Bedden en Kasten - Inkoop Uitvoeringscentrum Vreemdelingenketen (IUC-Vk)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 17-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 03-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder