donderdag 16 april 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Raamovereenkomst van het klein elementen- en rioolonderhoud - Gemeente Meierijstad
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 17-03-2020 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Nieuwbouw IKC Hillegom, selectie uitvoerende partijen - Sophia Scholen, Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Algemeen Bijzonder Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie Leiden en Bollenstreek NL337,...
Lees verder

31068358: Aankondiging van een wijziging bedienplek Spooldersluis - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Textielinzameling en verwerking regio Gooi en Vechtstreek - Regio Gooi en Vechtstreek
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Het Gooi en...
Lees verder

Brandverzekering ten behoeve van Stichting Albeda - Stichting Albeda
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

Marktconsultatie burgerzaken applicatie - gemeente Nijmegen
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Software en informatiesystemen
Lees verder

Marktconsultatie ICT Kernsysteem Werk & Participatie gemeente Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Algemene...
Lees verder

Kantoorartikelen - AQUON
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Marktraadpleging Auditor traineeship ten behoeve van de Interne Audit Dienst (IAD) van RVO - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Auditdiensten
Lees verder

Parkeervoorziening P-Olympos Utrecht Science Park - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-06-2020...
Lees verder

BNNVARA, VPRO en NTR - Europees openbare aanbestedingen - Sanitaire middelen - Omroepvereniging BNNVARA
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: Het Gooi en Vechtstreek NL327 | Procedure:...
Lees verder

31068358: Aankondiging van een wijziging achterstallig groen Zwarte Water + KRW IJssel - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31068358: Aankondiging van een wijziging beheersmaatregelen Spooldersluis - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding Combi-tankautospuiten - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Afmelding gunningen t/m maart 2020 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR, tender 61118 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur primaire processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Afmelding gunningen t/m maart 2020 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR, tender 57427 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur ondersteunende processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Natuurbrandverspreidingsmodel 2020 - Instituut Fysieke Veiligheid
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Marktconsultatie GT End User Devices - VNG Realisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 | Procedure: | CPV:...
Lees verder

Vervangen trekkenwandbesturing theater Orpheus - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WTB werkzaamheden incl. bijbehorende consignatiedienst - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Zaak- en documentmanagementsysteem - Omgevingsdienst Midden-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Procesondersteuning Omgevingswet - gemeente Huizen - Gemeente Huizen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Multifunctionals - Grafisch Lyceum Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor de levering en het onderhoud van onderwijs- en kantoormeubilair, lockers/ postvakken en technisch meubilair (in 3 percelen). - Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Kantoorartikelen - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Rioolinspectie & reiniging 2020 Westvoorne, Brielle en Nissewaard - Gemeente Westvoorne
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 09-06-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onderhoud verlichtingsinstallatie gemeente Wageningen - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-09-2019 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Inhuur Projectleider bodemasbestsanering - Gemeente Hof van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Analyses op prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen uit de Kader Richtlijn Water - AQUON
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31068358: Aankondiging van een wijziging Walstroomkasten Eefde - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

31068358: Aankondiging van een wijziging Wijzigingen Cluster C - tranche 3 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Rheden - Prestatiecontract onkruidbestrijding en vegen op verharding - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Offerteaanvraag Inhuur Projectmanager Duurzaam Digitaal Informatiebeheer - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Gemeente Bergen op Zoom
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Netwerkcomponenten - Universiteit Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Uitvoeren hydrografische metingen (Lodingen) (Offshore en Inshore) - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-03-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure:...
Lees verder

Speelvoorzieningen - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Limburg NL421, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Trapliften gemeente Barneveld, Ede, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen - Gemeente Wageningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: Veluwe NL221, NEDERLAND NL |...
Lees verder

CER operatordiensten vervoer - Havenbedrijf Rotterdam NV
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Europese aanbesteding Bedrijfskleding - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Evaluatie Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Specialistische reiniging openbare omgeving - Gemeente Venlo
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Limburg NL421 |...
Lees verder

Ontwerp en levering van een inspectievaartuig - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Doorontwikkeling nID - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie...
Lees verder

Meubilair - Technische Universiteit Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

10600065016/21/22/23 - OM - 4x Servicedeskmedewerker - Openbaar Ministerie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Entry Middelen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Chromebooks - Vereniging voor PC PO Vechtstreek en Venen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Vereniging voor PC PO Vechtstreek en Venen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Tablets - Vereniging voor PC PO Vechtstreek en Venen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Laptops - Vereniging voor PC PO Vechtstreek en Venen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Desktops - Vereniging voor PC PO Vechtstreek en Venen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310 | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Warme- en koude drankenvoorziening in een vitale omgeving - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese openbare aanbesteding flexibele inhuur personeel - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Hernieuwbare elektriciteit van een duurzame bron - Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Levering verlichtingsspots museale objectverlichting - Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-04-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Interventiemateriaal Cardiologie - Erasmus MC
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-05-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond...
Lees verder

Herbouw composteringslijn Twence - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Uitvoeringswerkzaamheden nieuwbouw ecologische school voor pimair onderwijs 'De Verwondering' - Gemeente Almere
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-02-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Flevoland NL230 |...
Lees verder

Herstel hoogaarzensteiger Veere - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese aanbesteding "Snoeien bomen Strijp 2" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor 'inhuur personeel' in 2 percelen voor Avalex - Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie 's-Gravenhage...
Lees verder

Marktconsultatie WEB en inburgering gemeenten Gorinchem, Molenwaard en Vijfheerenlanden - Gemeente Gorinchem
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 07-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

146704 NU Kiem - Laptops leerkrachten - Stichting Kiem Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

146705 NU Kiem - Chromebooks - Stichting Kiem Onderwijs
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging Combideklaag Uithoflijn - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Elektriciteit (inkoop en levering) voor gemeente Tilburg en Deelnemers - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

AT-2020-08: Marktinformatie en -consultatie Samenwerken in Waardegedreven Onderhoud RWS-PPO Zuid-Nederland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-09-2020 | Plaats van uitvoering: ZUID-NEDERLAND NL4 | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud en aanvulling/vervanging Hach Lange meetapparatuur - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 27-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Koffievoorziening - Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-06-2020 | Plaats van uitvoering: Gelderland NL22, NEDERLAND NL,...
Lees verder

Marktconsultatie Crisis Alarmering Systeem Midden-Nederland - Veiligheidsregio Utrecht
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 16-04-2021 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Juridisch Beleidsmedewerker Digitale Overheid - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Bestuurlijk Besluitvorming systeem - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-07-2020 | Plaats van uitvoering: Zaanstreek NL325 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Warme dranken automaten - Gemeente Lingewaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 04-06-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Cateringdienstverlening 2020 - Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 16-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder