woensdag 15 april 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Marktconsultatie Strandafvalvoertuig - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Strooivoertuigen en strooiers - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Meerjaren Baggerprogramma - Waterschap Noorderzijlvest
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding voor levering van meubilair - Zuyd Hogeschool - Stichting Zuyd Hogeschool
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-12-2019 | Plaats van uitvoering: Zuid-Limburg NL423, NEDERLAND NL...
Lees verder

Het leveren van bedrijfswagens - Gemeente Culemborg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Vrij toegankelijke jeugdhulp in de school en de kinderopvang - Gemeente Dronten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Flevoland NL23 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Aanbesteding Sanitaire Supplies Stichting Bibliotheek Rotterdam - Stichting Bibliotheek Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 10-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Marktconsultatie Innovatieve Totale Knie-Prothese - Radboud universitair medisch centrum
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Kunstgewrichten
Lees verder

Europese Aanbesteding Reinigen verhardingen - Gemeente Kaag en Braassem
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Raamovereenkomst brandstoffen gemeente Landgraaf 2019 - Gemeente Landgraaf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 21-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423...
Lees verder

31121330: Integrale uitbesteding diensten Overnachtingshaven Spijk - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 16-01-2017 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Onderhoud en vervanging openbare verlichting 2020-2021, gem. Zundert - Gemeente Zundert
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-03-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411,...
Lees verder

Europese aanbesteding ICT Infrastructuur - Stark
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Borduurwerk - Mouwemblemen, Schuifpassanten en Schouderbedekkingen - Politie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Huishoudelijke Watermeters - Dunea N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder

Dynamisch Aankoopsysteem - Gemeente Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

vertaaldiensten - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31102751: het ontwerpen en uitvoeren van de verbreding van de A1, Apeldoorn - Azelo fase 1 - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-09-2017 | Plaats van uitvoering: OOST-NEDERLAND NL2 | Procedure:...
Lees verder

Gunningen Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) Bedrijfsvoering TU/e 2020-Q1 - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Gunningen Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) Technisch Wetenschappelijke personeels- en advies diensten TU/e 2020 Q1 - Technische Universiteit Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Aanbesteding KA-Omgeving - Stichting ICT Beheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 26-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Onderhoud Gebouwgebonden Technische Installaties 2020 - Provincie Zeeland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Europese Aanbesteding Schoonmaakonderhoud Paraat Scholen - Bestuurskantoor Reflexis
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie betalingsverwerking HHNK - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Bankdiensten
Lees verder

31142838 - Levering, testen en onderhouden van schuifhoogtemeting OSK* - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure:...
Lees verder

Inzameling huishoudelijk afval gemeente Arnhem - De Connectie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-10-2020 | Plaats van uitvoering: Arnhem/Nijmegen NL226 | Procedure:...
Lees verder

Levering van maatschappelijk verantwoorde bedrijfskleding - N.V. ROVA Holding
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

15713 | Decentrale Infrastructuur Op Orde (DIOO) te PI Nieuwegein - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-04-2020...
Lees verder

Market Consultation (RFI) - Prefabricated Central Service Building (Centraal Dienstgebouw (CDG)) - TenneT TSO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Hoogspanningsinstallaties
Lees verder

Raamovereenkomst maaien ruw gras 2020-2021 (optionele verlenging 2022 en 2023) - Gemeente Hoeksche Waard
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 17-12-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Groot-Rijnmond NL33C...
Lees verder

31068358: Aankondiging van een wijziging cluster F asfalteren schouwpaden - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Licenties Microsoft Office en Microsoft Azure - Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 | Procedure: Openbaar...
Lees verder

31146564: project Civiele Werkzaamheden Krammersluizen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 07-10-2019 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst FTL - en LTL vervoer - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31118236: Rotondes Zeeland - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-06-2019 | Plaats van uitvoering: Zeeland NL34 | Procedure:...
Lees verder

Architectenselectie Kralingse Zoom - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Automatisering Bezetting en Benuttingsgraadmetingen - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Software Assurance Microsoft licenties en cloud licenties van RDOG HM - Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 01-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

144273 NU OPOIJmond - Schoonmaak Het Kompas - Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Advies / Ingenieursbureau nieuwbouw Kralingse Zoom - Stichting Hogeschool Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-10-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Aanbesteding brandstof ten behoeve van rijdend materieel 2020-2024 Zeeuws Vlaanderen - Gemeente Terneuzen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

beveiligings- en receptiediensten - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

146706 NU Kiem - Desktops en toebehoren - Onderwijsstichting KempenKind
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31150222:Raamovereenkomst Reparatiewerkzaamheden vermoeiingsscheuren stalen bruggen - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Beheer, onderhoud en vervanging bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige elementen - Stichting Autoriteit Financiële Markten
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

146703 NU Kiem - Laptops leerlingen - Onderwijsstichting KempenKind
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Schoonmaakdienstverlening - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Schoonmaak-...
Lees verder

146422 NU PROOLeiden - Desktops - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

146421 NU PROOLeiden - Laptops en toebehoren - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Print-, scan-, couverteer- en digitale communicatiediensten - Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

146419 NU PROOLeiden - Chromebooks - Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Senior juridisch adviseur governance GRJR - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31068358: Aankondiging van een wijziging implementatie wet BRO - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Print-, scan-, couverteer- en digitale communicatiediensten - Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

juridische advies- en vertegenwoordigingsdiensten - gemeente Westland
Type publicatie: Overheidsopdrachten - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-08-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL...
Lees verder

1-D-00738-20: Opsporen en benaderen Conventionele Explosieven - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats...
Lees verder

Aanbesteding Doelgroepenvervoer - Gemeente Krimpen aan den IJssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Betuwe 2 - Afwijkingen Prestatie Gericht Onderhoud - ProRail B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

e-HRM/SA-systeem - Stichting Slachtofferhulp Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Publicatie Blauwkai - BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 31-03-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL...
Lees verder

Marktconsultatie gebouwenbeheer Naturalis Biodiversity Centre - Naturalis Biodiversity Center
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie Leiden...
Lees verder

Analyses op prioritaire en specifiek verontreinigende stoffen uit de Kader Richtlijn Water - AQUON
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31068358: Aankondiging van een wijziging implementatie patches - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Onderhoud riolering - gemeente Westland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Schoonmaakdienstverlening en Sanitaire voorzieningen Koninlijke Auris Groep - Stichting Koninklijke Auris Groep
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Visstandonderzoek 2020-2025 - waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL310 | Procedure:...
Lees verder

Vernieuwing Universiteitsmuseum Utrecht - Universiteit Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

1-D-00738-20: Opsporen en benaderen Conventionele Explosieven - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

aanbesteding verhuiscoordinator - Vrije Universiteit Amsterdam
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31068358: Aankondiging van een wijziging plussen en minnen groen langs de IJssel - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Europese aanbesteding Schoonmaak Commanderij College - Stichting Voortgezet Onderwijs Gemert en omstreken
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Adviseur Bodem (2 FTE), vanaf juni 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

31068358: Aankondiging van een wijziging testen noodstroomaggregaten sluis Eefde - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Accountantscontrole 2020-2022 - Gemeente Halderberge
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

aanbesteding Mottoborden - Provincie Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Individuele Plaatsing en Steun (IPS)-trajecten - Gemeente Haarlem
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Market consultation Full body scanners - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-10-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: CAT-scanners
Lees verder

31068358: Aankondiging van een wijziging IMPAKT busje 2 - aanvullende meerwerken - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

Niet-openbare aanbesteding onderhoud bouwkundige Elementen LVNL (template 23/8/2019) - Luchtverkeersleiding Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Senior Database Specialist (Geo/GIS)-Informatie - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Leaseauto's - Stichting Etherreclame
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31068358: Aankondiging van een wijziging tekeningen aflaatwerk Eefde - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Twente NL213 | Procedure: Onderhandeling...
Lees verder

e-HRM en salarisverwerkingssysteem - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 23-09-2019 | Plaats van uitvoering: Twente NL213, NEDERLAND NL |...
Lees verder

mboRijnland - mboRijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Ulicoten, diverse aanpassingen n.a.v. MOIP 2017-2018 - Rijksvastgoedbedrijf
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL,...
Lees verder

Brokerdienstverlening - Waterschap Scheldestromen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

X-ray Photoelectron Spectrometer (XPS) - Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Delft en Westland NL333 |...
Lees verder

EA Arbodienstverlening - N.V. Nederlandse Gasunie
Type publicatie: Speciale sectoren - Sociale en andere specifieke diensten | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Double Deck Next Generation - NS Groep N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31155178: Groot Onderhoud 21-22 NN Oost - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1 | Procedure:...
Lees verder

Verhuisdiensten - Fontys Hogescholen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA onderhoud terreinen - Rijksuniversiteit Groningen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

9-L-20159-19: EU aanbesteding plaagdierbeheersingsmiddelen. - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Nieuwbouw Kindcentrum Avenhorn - Stichting (I)KC Avenhorn
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-12-2019 | Plaats van uitvoering: Kop van Noord-Holland NL321,...
Lees verder

Informatieanalist - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

DAS Inhuur specialisten ten behoeve van Onderwijs - Helicon Opleidingen
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413 | Procedure:...
Lees verder

Auxiliary / Earthing transformers - Stedin Netbeheer B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 26-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Accountantsdiensten - Stichting ROC Midden Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Scrum master - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

eHerkenningsmakelaarsdiensten BD 2020 - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Beveiligingsdiensten - VISTA college
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding "Kennedylaan, vervangen verharding (buiten Ring)" - Gemeente Eindhoven
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2020 | Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414 | Procedure:...
Lees verder

IT-beheer Drechtwerk - Openbaar Lichaam Sociale werkvoorziening Drechtsteden - Drechtwerk
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

EA Accountantsdiensten - Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Inkoper - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332, NEDERLAND...
Lees verder

Gebouwenbeheer Naturalis Biodiversity Center - Naturalis Biodiversity Center
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Europees niet-openbare aanbesteding serviceprovider zonnepanelenproject ‘Zon op je dak’ - Gemeente Oss
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 24-06-2019 | Plaats van uitvoering: Noordoost-Noord-Brabant NL413,...
Lees verder

Wateraanvoermaatregelen Sluis Roode Vaart - Waterschap Brabantse Delta
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 14-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwteam en realisatie verduurzaming en optimalisatie huisvesting locatie Reitscheweg - Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 01-05-2020...
Lees verder

Preventief en correctief onderhoud en revisie Caterpillar Gasmotoren - N.V. Eneco Beheer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 15-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33 |...
Lees verder