zaterdag 11 april 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

Bestek 1719, Onderhoud bermen en watergangen 2020 rayon Rogat, provincie Drenthe - Provincie Drenthe
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Bouwkundige- en constructieve werkzaamheden - Twence B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Veiligheidslaarzen Raamovereenkomst - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Afvalstromen gemeenten: Dongen, Gilze en Rijen, Loon op Zand, Waalwijk - Gemeente Waalwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-10-2018 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Europese aanbesteding leerlingen- en jeugdwetvervoer Leudal 2020-2025 - Gemeente Leudal
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Bouw- en werktuigbouwkundige werkzaamheden laboratoria Duboisdomein 30 - Universiteit Maastricht
Type publicatie: Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering bestrating (gebakken klinkers) t.b.v. Upgrade stadshart Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 09-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Agglomeratie...
Lees verder

Raamovereenkomst circulaire sloopwerkzaamheden Crailo - GEM Crailo B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoudswerkzaamheden werktuigbouwkundig - Gemeente Horst aan de Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Onderhoudswerkzaamheden elektrotechnisch - Gemeente Horst aan de Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Afleiding 10 - 14 jarigen - Provincie Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Utrecht NL31 | Procedure:...
Lees verder

Leerlingenvervoer - Gemeente Lelystad
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: Flevoland NL230, NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding voor 'inhuur personeel' (personeel niet in loondienst/ PNIL). - Gooise Scholen Federatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Het Gooi en Vechtstreek...
Lees verder

Onderhoudswerkzaamheden daktechnisch - Gemeente Horst aan de Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

N2000 maatregelen de Borkeld - Staatsbosbeheer
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 26-05-2020...
Lees verder

Onderhoudswerkzaamheden bouwkundig - Gemeente Horst aan de Maas
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-09-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

ICT-Hardware - Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Stafbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

31153856: Meerjarig Onderhoud Hoofdwegennet West-Nederland Noord - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 22-06-2020 | Plaats van uitvoering: Noord-Holland NL32 | Procedure: Concurrentiegerichte...
Lees verder

Marktconsultatie Veiligheidsopleidingen - TenneT TSO
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Diensten voor technische...
Lees verder

31156754: Landelijke aanpak Calamiteitenbestrijding Waterverontreiniging, kleine objecten en beheer en onderhoud oliebestrijdingsmaterieel - Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-09-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV: Diensten in...
Lees verder

Bouwblok Audio - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-07-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Schoonmaakaanbesteding, reiniging metrostations, rail- & niet railgebonden vervoer en levering - RET N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 21-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C |...
Lees verder

Levering, Beheer en Onderhoud Camera Toezicht Systeem - Gemeente Tilburg
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 14-06-2019 | Plaats van uitvoering: Midden-Noord-Brabant NL412,...
Lees verder

Offerteverzoek Plaatsing en exploitatie slimme laadinfrastructuur elektrisch rijden in gemeenten in de provincies Noord-Brabant en Limburg - Provincie Noord-Brabant
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Dijkversterking Tiel-Waardenburg (TiWa) - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Raamovereenkomst Asfaltonderhoud 2020 (2021, 2022, 2023) Gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-05-2020...
Lees verder

Tender Wintrack Pylons 2019-01 - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Bestek 19NW11801BE-01 Herinrichting De Hoef, fase 4 te Alkmaar - Stadswerk 072 N.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 08-05-2020...
Lees verder

Natura 2000 Noord-Holland Kennemerland Zuid, Prunus (en exoten) bestrijding vak 1-5 maatregel AV01 - Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, IJmond NL323 |...
Lees verder

Levering van minicontainers en bijbehorende dienstverlening - Twente Milieu N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

Touchscreens - Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Fabrication, inspections and delivery of Beryllium Reflector Elements for HFR - Nuclear Research and Consultancy Group
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar...
Lees verder

Openbare Europese aanbestedingen Payrollen en/of uitzenden t.b.v. Avans - Avans Hogeschool te Tilburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Groot onderhoud N271 Gennep - Provincie Limburg
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 29-04-2020...
Lees verder

Het verzamelen, afvoeren en verwerken van diverse te vernietigen goederen - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Zonova
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

DAS Schoonmaakdiensten - Stichting Sirius
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-08-2029 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

VWS EA Ondersteuning werkgroepen expertisecentra Wet langdurige zorg - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Meerjarig onderhoud Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige installaties Eindhoven Airport - Schiphol Nederland BV
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Realisatie Platform Pleegzorg.nl - Jeugdzorg Nederland
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Market consultation replacement Landing Craft - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: | CPV: Amfibievaartuigen en -schepen
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding ENSIA-tooling - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-06-2020 | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Dagelijks onderhoud van de watergangen en oevers in de Zuidplaspolder, Waddinxveen en Gouda ten behoeve van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard - Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Evaluations of international programs RVO - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderhoud Installaties - Stichting NHL Stenden Hogeschool
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-06-2020 | Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1, NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Europese aanbesteding Outsourcing ICT - Driestar educatief
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding PSA/HRM-systeem en aanverwante dienstverlening - Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 10-04-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 25-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Full Operational Lease & Wagenparkbeheer - HTM Personenvervoer N.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 11-04-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3,...
Lees verder