woensdag 1 april 2020

Nieuwe aanbestedingen via Tenderned

EA Ontvangen en verwerken van groenresten - Waterschap Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Groenonderhoud Centrum Scheveningen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 20-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Groenonderhoud Escamp Loosduinen - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Openbare Europese aanbesteding raamovereenkomst leveren en optioneel plaatsen van speeltoestellen en valdempende ondergronden - Gemeente Zwartewaterland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Noord-Overijssel NL211 | Procedure:...
Lees verder

Europese aanbesteding meubilair tbv VO Stichting BOOR - Stichting BOOR
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Waterfront Aalsmeer - Gemeente Aalsmeer
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-01-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Bodemadviesdiensten - Gemeente Zaanstad
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Onkruidbeheersing 2020-2023 gemeente Raalte - Gemeente Raalte
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 05-03-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Bancaire Dienstverlening Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland - Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Onderzoek 'Voorlichting en patiënteninformatie voor patiënten met maagklachten' - Zorginstituut Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Basis en specialistische GGZ - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Ambulante gezinsbehandeling - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Gezinshuis - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Marktconsultatie Grote Laadpleinen - Den Haag - Gemeente Den Haag
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Materieeltrekker Elektrisch aangedreven - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 20-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Logeren - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Vaktherapie - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verblijf met begeleiding - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Verblijf met intensieve begeleiding - Gemeente Assen
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

AI 2019-0377 Levering retrofitoplossingen openbare verlichting - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 05-11-2019 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 |...
Lees verder

Levering Elektrische Orderverzameltrucks - Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (MatlogCo)
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Dynamisch Aankoop Systeem meubilair - Stichting ROC Nijmegen e.o.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 30-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Reinigingsbedrijf Midden Nederland - Europees openbare aanbesteding accountancy - Stichting Inkoopbureau Midden Nederland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Utrecht NL31 | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Verhuisdiensten ten behoeve van FMHaaglanden, het Ministerie van Algemene Zaken en de Tweede Kamer - Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Landelijk - Netanalyse vervoersvraag 2030 en tussentijdse netanalyses - ProRail B.V.
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Waterfront fase 3 te Harderwijk Ontwikkelingscompetitie deelgebied 1 - Gemeente Harderwijk
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Verwerking hout-afvalstromen A/B en C Avri - Regio Rivierenland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuidwest-Gelderland...
Lees verder

Europese aanbesteding Inhuur oproepkrachten Stadswinkel - Gemeente Nieuwegein
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

31116897: Renovatie Wantijbrug (Pijler#1) - Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Type publicatie: Aankondiging van een wijziging | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 04-05-2017 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Restauratieve voorzieningen Bedrijfsrestaurant Gemeente Hellevoetsluis - Gemeente Hellevoetsluis
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aansprakelijkheidsverzekering Openbare Europese aanbesteding - Gemeente Zeist
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Managing Agent Facility Management - TenneT TSO
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 08-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure:...
Lees verder

BI Specialist - provincie Zuid-Holland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: Agglomeratie 's-Gravenhage NL332 |...
Lees verder

Tube / Nekwarmer Zomeruitvoering en Winteruitvoering - Politie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Vakspecialist Veiligheid (2 FTE), vanaf februari 2020 - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Raamovereenkomst machinaal groenonderhoud - Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Maai- en onderhoudswerkzaamheden landelijk gebied 1 + 2 - Waterschap Vechtstromen
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Proficiency testen i.h.k.v. accreditatie forensich dactyloscopisch onderzoek - Politie
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 10-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Mededingingsprocedure met...
Lees verder

Zoetwaterfabriek en Collectieve zuivering - Hoogheemraadschap van Delfland
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Onkruidbestrijding verhardingen - Gemeente Etten-Leur
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-02-2020 | Plaats van uitvoering: West-Noord-Brabant NL411,...
Lees verder

Procesbeheersysteem Risicobeheersing - Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 28-11-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Veluwe NL221 |...
Lees verder

Ontmanteling hennepkwekerijen - Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-10-2019 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar...
Lees verder

Productieapparatuur Kleur met print-, kopieer- en scanvoorzieningen - Gemeente Leeuwarden
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Ontwikkeling Het Nieuwe Zandpad - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

31157615 "Ontwikkelen van een landelijk personenautoparkmodel" - Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 29-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Raamovereenkomst Reinigen en Inspecteren riolen en duikers Arnhem en Rheden - De Connectie
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Airco-onderdelen GVB trams - GVB Exploitatie B.V.
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329,...
Lees verder

AI 2019-0393 Vernieuwingsopgave kademuren Gemeente Amsterdam - Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 12-05-2020 | Plaats van uitvoering: Groot-Amsterdam NL329 | Procedure:...
Lees verder

Applicatiebeheerder Oracle Middleware specialist - cluster BCO - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Dienstverlening klanttevredenheidsonderzoek Paresto - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Vervanging schakel- en besturingskasten en (deels) vervangen van de bekabeling van vier rioolwaterzuiveringsinstallaties - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 24-02-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Noord-Holland NL32 |...
Lees verder

Afmelding gunningen t/m maart 2020 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR, tender 57427 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur ondersteunende processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Afmelding gunningen t/m maart 2020 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR, tender 61118 Dynamisch Aankoopsysteem DCMR m.b.t. inhuur primaire processen - Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

17400971.02 - Hydraulische H-540 - Defensie Materieel Organisatie
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 15-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

DAS ICT Hardware - Touchscreens - Stichting Prisma
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Europese aanbesteding Accountantsdiensten - Terra
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Aanschaf minicontainers - Kantoor en ABS Soest
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 27-09-2019 | Plaats van uitvoering: Utrecht NL310, NEDERLAND NL |...
Lees verder

Levering en installatie van Nautische Radars - Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 18-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

Europese Aanbesteding Vloerbedekking voor de Stichting Kindante - Stichting Kindante
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 13-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL, Zuid-Limburg NL423 |...
Lees verder

SPO Utrecht - Administratieve systemen - Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: 19-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar |...
Lees verder

selectie ontwerpteam nieuwbouw schoolgebouw IGVO - Gemeente Delft
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 01-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar |...
Lees verder

Publiekscatering Veteranendag Malieveld Den Haag - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Vooraankondiging | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 06-04-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Niet-openbaar | CPV:...
Lees verder

Inzamelen en afvoeren naar verwerker van PBD in zakken aan huis - Gemeente Overbetuwe
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

WFRL-11-15343 Levering, reparatie en of revisie van (oppervlaktewater)pompen - Wetterskip Fryslân
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Brandweerspecifieke bepakking - Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Leveringen | Sluitingsdatum:...
Lees verder

2020-2024 Onderhoud wegen Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten - Waterschap Hollandse Delta
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Werken | Sluitingsdatum: 14-04-2020...
Lees verder

Parkeerbeheer P+R Utrecht Science Park - Gemeente Utrecht
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 11-05-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

besloten Busvervoer - Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 02-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

1-D-00136-20: Ecologisch onderzoek en advies - Gemeente Rotterdam
Type publicatie: Aankondiging van een opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: 03-06-2020 | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder

Technisch Product Manager - VNG Realisatie
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3, Zuid-Holland NL33,...
Lees verder

Vormgevingsdienstverlening - Gemeente Capelle aan den IJssel
Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum:...
Lees verder

Maaien bermen en watergangen gemeente Apeldoorn 2020 e.v. - Gemeente Apeldoorn, team inkoop
Type publicatie: Aankondiging van een gegunde opdracht | Publicatiedatum: 31-03-2020 | Type opdracht: Diensten | Sluitingsdatum: | Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL | Procedure: Openbaar | CPV:...
Lees verder