woensdag 29 april 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Uitstelbrief over strengere regulering en betere certificering van zowel installateur...

Uitstelbrief over strengere regulering en betere certificering van zowel installateurs als installatiebedrijven met betrekking tot kleinschalige duurzame energie-installaties
Minister Wiebes deelt de Tweede Kamer mee dat de aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan hem gestelde vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) over strengere regulering en betere certificering van zowel installateurs als installatiebedrijven met betrekking tot kleinschalige duurzame energie installaties (ingezonden op 10 maart 2020) niet binnen de termijn van drie weken kunnen worden beantwoord.
Lees verder

Kamerbrief over jaarbericht 2019 Staat van het mkb
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer haar reactie op het jaarbericht 2019 Staat van het mkb. De brief over familiebedrijven en een brief over voortgang van acties vanuit MKB-actieplan volgen naar verwachting in oktober.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over ondersteuning voor zelfstandigen en de culturele sector
Minister Wiebes en Staatssecretaris Keijzer beantwoorden vragen over ondersteuning voor zelfstandigen en de culturele sector.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over steunmaatregelen taxichauffeurs en marktkooplieden
Minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer beantwoorden vragen over steunmaatregelen taxichauffeurs en marktkooplieden.
Lees verder

Uitstel beantwoording Kamervragen over oproep opbouw belang in bedrijven
Minister Wiebes meldt dat de antwoorden op vragen over het artikel 'Vestager urges stakebuilding to block Chinese takeovers' later komen dan 6 mei 2020.
Lees verder

Kamerbrief over uitvoering Noodpakket banen en economie EZK
Minister Wiebes meldt dat het kabinet al start met de uitvoering van de maatregelen uit het wetsvoorstel 2e incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Deze maatregelen kunnen niet wachten totdat de wet is goedgekeurd en in werking getreden.
Lees verder

Kamerbrief over verlenging Groeifaciliteit
Staatssecretaris Keijzer meldt dat zij de subsidiemodule Garantie gericht op financiering met risicokapitaal voor ondernemers (Groeifaciliteit) met een jaar verlengt.
Lees verder

Ontwerpregeling verlenging Groeifaciliteit
Concept van de regeling van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de verlenging van de subsidiemodule Garantie gericht op financiering met risicokapitaal voor ondernemers (groeifaciliteit) en de verlenging van de openstellingsperiode hiervan.
Lees verder

Kamerbrief over voorstel wetswijziging Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek omtrent invoering franchiseovereenkomst
Staatssecretaris Keijzer biedt de Tweede Kamer, mede namens Minister Dekker voor Rechtsbescherming, de nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise aan).
Lees verder