vrijdag 24 april 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Uitstelbrief Kamervragen over Hydraloop

Uitstelbrief Kamervragen over Hydraloop
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over uitstel beantwoording vragen over Hydraloop.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over reactie op motie ambulante handel
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over haar reactie op de gewijzigde motie-Stoffer/Wörsdörfer over standplaatsvergunningen voor ambulante handel.
Lees verder

Aanbieding antwoorden op Kamervragen over reactie op motie ambulante handel
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over haar reactie op de gewijzigde motie-Stoffer/Wörsdörfer over standplaatsvergunningen voor ambulante handel.
Lees verder

Aanbieding nota naar aanleiding van verslag wijziging Telecommunicatiewet
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over een voorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet. Het gaat om het voorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van de onderdelen van richtlijn (EU) 2018/1972 die betrekking hebben op toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen, het overstappen van telecomaanbieder en het vorderen van inlichtingen ten behoeve van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken.
Lees verder

Nota naar aanleiding van verslag wijziging Telecommunicatiewet
Staatssecretaris Keijzer reageert op vragen over een voorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet. Het gaat om het voorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van de onderdelen van richtlijn (EU) 2018/1972 die betrekking hebben op toegangsregulering in geval van replicatiebelemmeringen, het overstappen van telecomaanbieder en het vorderen van inlichtingen ten behoeve van een geografisch onderzoek naar het bereik van elektronische communicatienetwerken.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht VDL Groep verliest busorder aan Chinees bedrijf
Staatsecretaris Keijzer beantwoordt vragen over het bericht 'VDL Groep verliest busorder aan Chinees bedrijf'.
Lees verder

Kamerbrief over uitvoering Urgenda-vonnis
Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer een brief over de uitvoering van het Urgenda-vonnis.
Lees verder

Kamerbrief over uitvoering Urgenda-vonnis
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de aanvullende maatregelen die worden genomen om aan het Urgenda-vonnis te voldoen.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het Nationaal Hervormingsprogramma en het Stabiliteitsprogramma 2020
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het Nationaal Hervormingsprogramma en het Stabiliteitsprogramma 2020. Dit gaat over het herstel na de crisis rondom het coronavirus.
Lees verder