maandag 20 april 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Kamerbrief over meer focus in de acquisitie van buitenlandse bedrijven

Kamerbrief over meer focus in de acquisitie van buitenlandse bedrijven
Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van het nieuwe acquisitiebeleid en het Nederlandse vestigingsklimaat.
Lees verder

Beantwoording vragen over het bericht 'Consumentenbond: Producten van webwinkels buiten de EU vaak onveilig'
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over het bericht 'Consumentenbond: Producten van webwinkels buiten de EU vaak onveilig'.
Lees verder

Kabinetsappreciatie witboek kunstmatige intelligentie
Reactie van het kabinet op de visie van de Europese Commissie op de belangrijkste beleidsmaatregelen en investeringen op het gebied van kunstmatige intelligentie.
Lees verder

Aanbieding kabinetsappreciatie witboek kunstmatige intelligentie
Staatssecretaris Keijzer, minister Grapperhaus, minister Dekker en staatssecretaris Knops sturen de Tweede Kamer de kabinetsappreciatie van het witboek van de Europese Commissie over kunstmatige intelligentie.
Lees verder

Kamerbrief over voortgang modernisering mededingingsinstrumentarium
Staatssecretaris Keijzer meldt de voortgang van de modernisering van de mededingingsregels in verband met digitalisering en online platforms.
Lees verder

Concept tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020
Concept tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de verlenging van de subsidiemodules Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties en de verlenging van de openstellingsperiode hiervan.
Lees verder

Kamerbrief over verlenging van de GO-regeling
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer een brief over de verlenging van de GO-regeling. GO- regeling bestaat uit de subsidiemodules Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over verhoging pakketprijs rond kerst
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over het bericht 'PostNL verhoogt pakketprijs in kerstpiek'.
Lees verder

Beantwoording van Kamervragen uit het schriftelijk overleg over de oprichting van ROM's in Utrecht en Flevoland
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen uit het schriftelijk overleg over de oprichting van ROM's (Regionale ontwikkelingsmaatschappijen) in Utrecht en Flevoland.
Lees verder