donderdag 9 april 2020

Kamerstukken ministerie van EZ: Beantwoording Kamervragen over wind- en zonneparken

Beantwoording Kamervragen over wind- en zonneparken
Minister Wiebes beantwoordt vragen over het rapport van de Noordelijke Rekenkamer 'Herverdeling onder Hoogspanning, een onderzoek naar de verdeling naar de kosten en baten rondom wind- en zonneparken.
Lees verder

Verslag informele ministeriële video conferentie over het Corona Response Investment Initiative (CRII) – 27/03/2020
Verslag informele ministeriële video conferentie over het Corona Response Investment Initiative (CRII) van 27 maart 2020.
Lees verder

Kamerbrief over verslag informele ministeriële videoconferentie over maatregelen ter bestrijding coronavirus middels het Corona Response Investment Initative (CRII
Staatssecretaris Keijzer stuurt de Tweede Kamer het verslag van de informele ministeriële videoconferentie over maatregelen ter bestrijding coronavirus middels het Corona Response Investment Initative (CRII), deze heeft op 27 maart 2020 plaatsgevonden.
Lees verder

Kamerbrief stand van zaken burgerparticipatie Regionale Energiestrategieën
Minister Wiebes meldt de stand van zaken rond burgerparticipatie in de Regionale Energiestrategieën, en de invloed die het coronavirus hierop heeft. In de Regionale Energiestrategieën wordt een aantal afspraken uit het Klimaatakkoord uitgewerkt.
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het bericht hoe de Facebook-CEO zichzelf zou inperken
Staatssecretaris Keijzer beantwoordt Kamervragen over het bericht hoe de Facebook-CEO zichzelf zou inperken.
Lees verder

Zelfevaluatie cybersecurity onderzoek TNO-NWO
Lees verder

Innovatie is het onderscheid tussen een leider en een volger
Analyse vraag naar kennisbehoefte vanuit de cybersecuritysector.
Lees verder

Kamerbrief over resultaten verkenningen en vervolgaanpak cybersecurity kennisontwikkeling en innovatie
Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over resultaten verkenningen en vervolgaanpak cybersecurity kennisontwikkeling en innovatie.
Lees verder

Onderzoek naar het versterken van de innovatieketen op het terrein van cybersecurity
Lees verder