vrijdag 24 april 2020

Kabinet neemt maatregelen voor extra CO2-reductie

Kabinet neemt maatregelen voor extra CO2-reductie
et kabinet neemt een pakket maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland op korte termijn verder terug te dringen. De ministerraad heeft ingestemd met de maatregelen die worden genomen om te voldoen aan het vonnis in de Urgenda-zaak. Het kabinet houdt daarbij scherp oog voor de gevolgen van de Coronacrisis.
Lees verder