vrijdag 17 april 2020

Coronacrisis: tijdelijke maatregel oorsprongscertificaten

Coronacrisis: tijdelijke maatregel oorsprongscertificaten
In verband met de coronacrisis kunnen er problemen ontstaan met het aanleveren van herkomst- en oorsprongscertificaten. Onder normale omstandigheden is bij invoer een origineel exemplaar vereist van deze certificaten. Op voorstel van de Europese Commissie is toegestaan dat de certificaten – tijdelijk – óók digitaal overgelegd mogen worden. Een papieren kopie is ook toegestaan.
Lees verder

Coronacrisis: verlengen termijn wederinvoer cultuurgoederen
Hebt u cultuurgoederen uitgevoerd met een vergunning? In verband met de coronacrisis is het niet altijd mogelijk de goederen op tijd te laten terugkeren. Door de aangepaste regels voor lucht- en vrachtverkeer is de datum die in de vergunning staat niet altijd haalbaar. U kunt bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) om verlenging van de vergunning vragen.
Lees verder

Persoonlijke beschermingsmiddelen: vrijstelling douanerechten bij invoer (update)
Het Coronavirus stelt burgers en bedrijven voor grote uitdagingen. Ook zien we dat velen een bijdrage willen leveren aan de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld door het doneren van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aan zorginstellingen. Dat is hard nodig, want er is een groot tekort aan deze middelen.
Lees verder