vrijdag 17 april 2020

Btw bij het schenken van medische hulpgoederen en medische apparatuur

Btw bij het schenken van medische hulpgoederen en medische apparatuur
Ondernemers die gratis medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen verstrekken, hoeven daarover geen btw te betalen en ondervinden geen gevolgen voor de aftrek van btw. De staatssecretaris van Financiën heeft dat goedgekeurd in een beleidsbesluit. De ondernemer moet dan wel op de factuur vermelden dat van deze goedkeuring gebruik wordt gemaakt en hij moet de...
Lees verder

Verlaagd btw-tarief voor online sportlessen van sportscholen en dergelijke ondernemers
In verband met de bestrijding van de coronacrisis zijn sportscholen tijdelijk verplicht gesloten. Sportscholen werken veelal met abonnementen, waarbij hun afnemers voor langere tijd of meerdere keren de gelegenheid wordt geboden tot sportbeoefening. Om hun afnemers toch nog van dienst te kunnen zijn, bieden sportscholen hun diensten nu in aangepaste vorm online aan. De toepassing van het...
Lees verder

Uitlenen zorgpersoneel tijdelijk buiten de heffing van btw
Door de coronacrisis wordt meer dan gebruikelijk zorgpersoneel in- en uitgeleend. Niet alleen door zorginstellingen, zorginrichtingen en zorgverleners, maar ook door andere bedrijven zoals uitzendbureaus. Het uitlenen van personeel is normaal gesproken een met btw belaste prestatie. In deze tijd vindt het kabinet het ongewenst dat de btw-regels voor de uitleen van personeel tot extra financiële...
Lees verder

Tijdelijke versoepeling beleid vaste reiskostenvergoeding
Het ministerie van Financiën heeft in een besluit van 14 april 2020 een versoepeling aangebracht met betrekking tot de betaling van de vaste reiskostenvergoeding. Als een werkgever een vaste reiskostenvergoeding aan werknemers betaalt, die vanwege de coronacrisis (bijna) volledig thuiswerken, dan mag hij deze vergoeding onbelast blijven betalen zolang de crisismaatregelen gelden.
Lees verder